Vidrina mala šola

Ljubljana bo zeleno mesto, če bodo »zeleni« tudi njeni prebivalci. Zato je pomembno, da otroke že od malih nog vzgajamo v male »skrbnike« narave, ki bodo z njo ravnali skrbno in spoštljivo. Iz tega razloga smo na Inštitutu Lutra v letu 2014 pripravili projekt Vidrina mala šola, v okviru katerega so potekale izobraževalno – ustvarjalne delavnice v vrtcih. S projektom smo nadaljevali z izobraževalnimi aktivnostmi za najmlajše, pripravljene v okviru projekta Povodni mož v šoli 3. Izbor delavnic je pokrival različne tematike, vezane predvsem na celinske vode.

Otroci so spoznavali pestrost življenja (biodiverziteto) celinskih voda na delavnici “Naredi vidri domek”. Tekom delavnice so spoznali vidro, kraljico voda. Z izdelavo preprostega kolaža, smo ustvarili ribnik, v katerem poleg vidre domujejo številni drugi organizmi. Na raziskovanje vodnega okolja smo se podali tudi v naravo. Opremljeni s škornji in vodnimi mrežami smo raziskovali vodna okolja Ljubljane.  S preprostimi  vodnimi poskusi smo spoznali nekatere lastnosti vode in kako različna onesnažila vplivajo na vodo in vodne organizme. Naučili smo se, da v času razvoja pri nekaterih organizmih poteka preobrazba ali metamorfoza. Na primerih dvoživk in metuljev smo spoznali različne razvojne stopnje in za prikaz poteka razvoja ustvarili obešanke iz različnih materialov. Poleg vodnih organizmov smo spoznali tudi nekatere sesalce ter s pomočjo odlitkov odkrili, da puščajo živali za sabo različne sledi, na podlagi katerih jih lahko razlikujemo. Ustvarjali smo odtise in odlitke živalskih stopinj. Pogovarjali smo se tudi o prometu, ki  prav tako predstavlja eno od groženj  za biodiverziteto. S pomočjo vsebin iz projekta STOPJEŽ smo se naučili, da moramo biti na cesti previdni in poleg svoje varnosti skrbeti tudi za varnost živali. Otroci so ustvarjali tudi svoje  STOPŽIVALI.

 

Naslov: Vidrina mala šola

Prijavitelj: Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine

Sofinancer: Mestna občina Ljubljana

Trajanje: od 8. 4. 2014 do 31. 12. 2014