Lutrine razstave

Živi zakladi naših voda

Zunanja razstava o raznoživosti voda velikega obsega (120 velikih panojev) je nastala kot del projekta LIFE AQUAVIVA (2011-2014). Namen razstave je izobraževanje, ozaveščanje in spodbujanje različnih ciljnih skupin k boljšemu odnosu do vode. Na panojih je predstavljena pestrost podvodnega in obvodnega življenja slovenskih rek in jezer. Vsebina spodbuja k razmišljanju o povezanosti ohranjene biotske pestrosti naravnih celinskih voda z vodo, ki priteče iz pip v naših domovih. Poudarja pravico do vode za vsa živa bitja, ne le človeka. Opozarja na trajnostno rabo naravnih virov in modro ravnanje z vodo.
Večino fotografij iz zraka je prispeval biolog in letalec Matevž Lenarčič, dodali smo risbe in fotografije znanih avtorjev ter nagrajene fotografije fotografskega natečaja projekta LIFE AQUAVIVA.

Razkrita čudesa reke

Razstava prikazuje razkošnost diatomej ali kremenastih alg Ljubljanice, ki v svojem porečju skriva nekaj sto vrst diatomej. Z vrstičnim elektronskim mikroskopom smo jih povečali več kot 50.000-krat in predstavili na 22 velikih panojih z dodanim dvojezičnim besedilom (slo/ang).
Celično steno teh enoceličnih bitij gradi kremen. Dokler živijo, vežejo kar četrtino globalnega ogljika in proizvedejo 40 % kisika na našem planetu! Organizmi sčasoma odmrejo, krhek skelet v zanimivih oblikah pa ostane. Miniaturne umetnine narave so postale tudi navdih v svetu mode. Razstavo smo pripravili skupaj z Nacionalnim inštitutom za biologijo in Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani s podporo Turizma Ljubljana.

Živa voda - od biodiverzitete do pipe

Razstava je eden od mnogih rezultatov istoimenskega LIFE projekta, ki je bil po izboru Evropske komisije nagrajen kot eden izmed najboljših LIFE projektov leta 2015. S problematiko slabega ravnanja z vodami, ki je posledica nerazumevanje soodvisnosti preskrbe s pitno vodo od ohranjenih vodnih ekosistemov v naravi, smo želeli seznaniti prebivalce celotne Slovenije. Razstava preko ilustracij, fotografij in zanimivih opisov predstavi skupine organizmov, ki so še posebej vezani na vodno okolje: alge, vodne nevretenčarje, ribe, dvoživke in ptice. 

Vidra, kraljica voda

Razstava Vabilo v center AQUALUTRA

Razstava je bila pripravljena v sklopu projekta LIFE+ Aqualutra in predstavlja evrazijsko vidro, njeno sorodstvo, habitate, razširjenost, grožnje in možne ukrepe za obnovo in ohranjanje habitatov. Prvotno razstavo na 9 panojih smo dopolnili z dvema panojema, na katerih so predstavljene ugotovitve v projektu Vidra na pragu prestolnice, ki ga je podprla Mestna občina Ljubljana.

Kapljice znanosti

Razstava iz šestih panojev predstavlja rezultate projekta Kapljice znanosti, namen katerega je bil mlade spodbuditi k opazovanju, raziskovanju in doživljanju narave, predvsem celinskih vodnih ekosistemov, ter promocija znanstveno-raziskovalnega dela. S programom, ki je zajel celotno vzgojno-izobraževalno vertikalo, smo želeli poudariti holističen pristop do obravnave vode in vodnih virov v izobraževanju.