Sava povezuje

Dan reke Save (1. junij) obeležujemo od leta 2007 v štirih državah, skozi katere teče: v Sloveniji, Hrvaški, Bosni in Hercegovini ter Srbiji. Za vse države ima Sava velik pomen pri oskrbi s pitno vodo, pa tudi okoljski, športno-rekreativen, turističen, predvsem pa gospodarski pomen. Vsakoletni dogodki, ki povezujejo prebivalce vzdolž Save, so bili v letu 2014 zaradi hudih poplav marsikje okrnjeni.

3. parlament mladih, srečanje dijakov iz vseh štirih držav z območja reke Save, katerega del je bil tudi projekt Sava povezuje, je potekal v septembru 2014 v Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana (BIC) in na Špici ob Ljubljanici. Na 3. parlamentu mladih je sodelovalo osem srednjih šol iz držav Savskega bazena (Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Srbija in Slovenija), ki so bile zbrane na natečaju za izdelavo scenarija za risani filma z naslovom „Vode v porečju reke Save – razvoj in varstvo“. Ena šola iz Slovenije pa je bila izbrana v okviru projekta mojareka.si.

Dan reke Save smo v septembru 2014 obeležili z orientacijskim pohodom na Špico “Spoznaj reko Ljubljanico”, kjer je bila na ogled tudi informacijska stojnica “Biodiverziteta Save” na Jakopičevem sprehajališču v parku Tivoli. Na stojnici si je bilo mogoče že konec maja ogledati živali in rastline iz porečja Save, njihove preparate in tudi žive živali ter izvedeti, zakaj je reka Sava pomemben življenjski prostor, ki ga moramo ohranjati v čim večji meri. Poleg stojnice je bilo na voljo tudi vodenje po razstavi “Živi zakladi naših voda”. Inštitut Lutra je za udeležence parlamenta organiziral še debato na temo trajnostnega upravljanja vodnih virov »V besedi je moč – za reko Savo”, ki je bila odprta za javnost in je potekala v angleškem jeziku v dvorani BIC-a. Organizator dogodka je bila Mednarodna komisija za Savski bazen, skupaj z Inštitutom Lutra in sponzorji Coca-Cola Hellenic, UNDP ter Mestna občina Ljubljana.

PROGRAM Parlamenta mladih 19.-20. september 2014

 

Naslov: Sava povezuje

Prijavitelj: Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine

Sofinancer: Mestna občina Ljubljana

Trajanje: 30.-31. 5. 2014, 19.-20. 9. 2014