Sanje o kraljestvu povodnega moža

Kjer živimo v prijateljstvu z vodami,
tam je vidrin obraz najčistejši
in njena krvoločna volja do življenja najžlahtnejša.
O, da bi naše vode
spet postale kraljestvo povodnega moža!

Iztok Geister

Povrnitev zdravja naravi je ključnega pomena za naše telesno in duševno počutje.

Narava je tudi naš največji zaveznik v boju proti podnebnim spremembam in izbruhom bolezni.
Je v središču naše strategije za rast – evropskega zelenega dogovora – in sestavni del evropskega gospodarskega okrevanja,
ki bo Zemlji vrnil več, kot ji jemlje.

Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije

Planet si delimo z drugimi živimi bitji – najbolj izjemnim živim svetom, ki si ga lahko zamislimo in ki se je izoblikoval v milijardah let.

Trdnost planeta se je zamajala, ko je upadla njegova biodiverziteta – obe stvari sta tesno povezani.
Da bi obnovili trdnost planeta, moramo torej obnoviti njegovo biodiverziteto, prav tisto, ki smo jo izbrisali.
To je edina pot iz krize, ki smo jo ustvarili sami. Obnoviti moramo divjino na našem planetu.

Sir David Attenborough: A Life on Our Planet; My Witness Statement and a Vision for the Future; Witness Books, Penguin Random House, UK, 2020

Izpostavljeni projekti

Storitve

Presoje vplivov na okolje

Na področju presoj vplivov planov in posegov imamo bogate izkušnje, seznam opravljenih presoj je v referencah.

Inventarizacije

Za različne namene opraviljamo inventarizacije vidre in bobra, v sodelovanju z drugimi strokovnjaki pa tudi drugih vrst in habitatnih tipov.

Monitoring

Opravljamo monitoringe vplivov na naravo med gradnjo in obratovanjem.

Mnenja in svetovanja

Pripravljamo strokovna mnenja in svetovanja, ki se nanašajo na naravovarstvene vsebine ter strokovne podlage za postopke presoj, načrtovanja, monitoringa ipd.

Pomoč pri pridobivanju nepovratnih sredstev

Nudimo strokovno pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije, koordinaciji in izvajanju projektnih aktivnosti ter pri pripravi finančnih in vsebinskih projektnih poročil.

Ostalo

Za namen izobraževanja, informiranja in ozaveščanja o celovitem ohranjanju narave evidentiramo in vrednotimo dele narave, pripravljamo izobraževalne programe, organiziramo predavanja in druge aktivnosti na področju naravovarstva.

Novice in dogodki

Kdo je kdo na Lutri

Kako lahko pomagate?

Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine je nevladna in neprofitna organizacija, ki se posveča ohranjanju narave. Na tem področju delujemo neprekinjeno že od leta 1998. Leta 2010 je inštitut pridobil status nevladne organizacije z delovanjem v javnem interesu, od leta 2012 pa je vpisan v register prostovoljnih organizacij. Inštitut ima tudi nacionalnega predstavnika Slovenije pri IUCN/Species Survival Comission/Otter Specialist Group. Kako nam lahko pomagate in prispevate k našemu delu?


Donacija

Delovanje Inštituta in Vidrinega centra Aqualutra lahko podprete z donacijo. Znesek po vaši izbiri lahko kadarkoli nakažete na naš bančni račun:
SI56 0284 3026 5257 641 (NLB d. d.).


Namenite nam del dohodnine

Zakon o dohodnini omogoča vsem davčnim zavezancem, da do 1 % odmerjene dohodnine namenijo nevladnim organizacijam, med katerimi je tudi Inštitut Lutra. Donacija dohodnine nevladnim organizacijam je brezplačna, saj bi sicer ta znesek pustili v državnem proračunu, nam pa prav vsak finančni prispevek veliko pomeni. Zahtevo za namenitev dela dohodnine lahko pošljete elektronsko z digitalnim potrdilom (preko sistema eDavki) ali po pošti na naslov Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana. Več podrobnosti in obrazec so na voljo na spletni strani  FURS.
Donacija traja do preklica. Če ste nam del dohodnine namenili že v preteklih letih in bi želeli % dohodnine zvišati, morate obrazec ponovno oddati. Hvala!

Trgovina

Delovanje Inštituta in Vidrinega centra Aqualutra lahko podprete tudi z nakupom v naši spletni trgovini. Ponujamo zanimiv nabor skrbno narejenih izdelkov, povezanih z vidro in vodnimi ekosistemi. Razveselite svoje najbližje s prav posebnim darilom in pomagajte naravi!