Ohranimo biodiverziteto Ljubljanskega barja II

Projekt Ohranimo biodiverziteto Ljubljanskega barja II je nadaljevanje in nadgraditev projekta Ohranimo biodiverziteto Ljubljanskega barja, ki se je izvajal v letu 2013. V letu 2014 smo nadaljevali z ozaveščanjem javnosti o grožnjah, ki jih predstavljajo invazivne tujerodne vrste biodiverziteti Ljubljanskega barja. Poudarek je bil na invazivnosti kanadske in orjaške zlate rozge. Za namen ozaveščanja smo organizirali predavanja za osnovnošolce in dijake ter obiskovalce in/ali lastnike zemljišč na Barju.

V sklopu projekta smo dopolnili in natisnili zgibanko Zlata rozga – tujerodna in invazivna. Poleg tega smo preverjali uspešnost odstranjevanja zlate rozge na ploskvah, na katerih smo zlato rozgo odstranjevali v letu 2013 ter nadaljevali z odstranjevanjem na novo izbranih površinah. S pomočjo dijakov srednjih šol smo izvedli tudi ozaveščevalne akcije odstranjevanja zlate rozge.

 

Potek projekta

V okviru projekta Ohranimo biodiverziteto Ljubljanskega barja II smo želeli primerjati učinkovitost enoletnega in dvoletnega zaporednega izkopavanja zlate rozge na poskusnih ploskvah.

Zlato rozgo smo odstranjevali na šestih ploskvah iz leta 2013 ter na šestih novih ploskvah.  Vsaka poskusna ploskev je merila 10 m2. Na ploskvah, kjer je odstranjevanje že potekalo v letu 2013, smo pričakovali rast mladih rastlin zlate rozge, ki so se razvile iz talne semenske banke ter poganjke razvite iz regeneriranih in neodstranjenih podzemnih delov. Zlato rozgo smo odstranjevali v času od aprila do septembra 2014, vsaj 3-krat na rastno sezono. Uspešnost fizičnega odstranjevanja zlate rozge smo ugotavljali s štetjem poganjkov. Na ploskvah, kjer smo pulili zlato rozgo, smo spremljali vrstno sestavo in pokrovnost domorodnih rastlinskih vrst. Primerjali smo pokrovnost vrst med ploskvami, na katerih smo že drugo rastno sezono odstranjevali zlato rozgo in ploskvami, s katerih smo zlato rozgo odstranjevali prvič.

Utrinke iz projekta si lahko ogledate v galeriji.

 

Naslov: Ohranimo biodiverziteto Ljubljanskega barja II

Prijavitelj: Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine

Sofinancer: Mestna občina Ljubljana

Trajanje: od 27. 2. 2014 do 14. 11. 2014