Čukov dom na barju

Čuk (Athene noctua) je v Sloveniji uvrščen na Rdeči seznam ptic gnezdilk v kategorijo prizadetih in kritično ogroženih vrst. Glavni dejavniki ogroženosti so pomanjkanje primernih naravnih gnezdišč ter izginjanje in zastrupljanje njihovega plena (malih sesalcev in žuželk). Cilj projekta Čukov dom na Barju je bil izboljšati habitat čuka na Ljubljanskem barju z ustvarjanjem boljših gnezditvenih pogojev s postavljanjem gnezdilnic, ki predstavljajo nadomestne gnezditvene strukture in nadomeščajo naravna drevesna dupla. S postavitvijo umetnih gnezdilnic smo želeli ohraniti in dolgoročno povečati stabilnost populacije čuka na Ljubljanskem barju.

Poleg aktivnosti povezanih z izboljšanjem habitata čuka so potekale tudi ozaveščevalne in izobraževalne aktivnosti. Za osnovnošolce, dijake ter širšo javnost smo izvedli predavanja, kjer smo predstavili problematiko izginjanja sekundarnih ptic duplaric ter pomen ekstenzivnega kmetijstva za njihovo ohranjanje, s poudarkom na primeru čuka v Sloveniji in na Ljubljanskem barju. Dijaki so bili v sklopu delavnice izdelovanja gnezdilnic za čuka in druge sekundarne duplarice seznanjeni s temeljnim znanjem o postavljanju gnezdilnic v naravo.

 

Naslov: Čukov dom na barju

Prijavitelj: Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine

Sofinancer: Mestna občina Ljubljana

Trajanje: 2014