Zlata rozga tujerodna in invazivna

V zgibanki sta predstavljeni orjaška in kanadska zlata rozga, najpogostejši tujerodni invazivni rastlinski vrsti Ljubljanskega barja. Zgibanka je nastala v sklopu projekta Ohranimo biodiverziteto Ljubljanskega barja II, ki ga je sofinancirala MOL. Tiskane zgibanke so vam na voljo na našem Inštitutu.