VSEZELENO

Podnebne spremembe so v zadnjih letih postale dejstvo, ki vse bolj vpliva na naše življenje, zato je sprememba miselnosti in življenjskega sloga v smeri trajnostnega razvoja nujna. Inštitut LUTRA, ki je zasnoval in vodil projekt LIFE AQUALUTRA, je že v prijavnici predvidel Vidrin informacijski in raziskovalni center na Goričkem, ki ne bi bil namenjen le raziskovalnemu delu celinskih vodnih ekosistemov z vidro kot krovno in karizmatično vrsto, temveč bi bil nosilec različnih izobraževalnih in ozaveščevalnih dejavnosti za ohranjanje narave in varstvo okolja v širšem geografskem in družbenem okolju celotnega Trideželnega krajinskega parka Őrség-Raab-Goričko.

Opremo in vsebino centra AQUALUTRA smo nadgradili že v več projektih (Vidrologija s podporo norveškega finančnega mehanizma, LIFE AQUAVIVA), vendar z omejenimi finančnimi sredstvi še nismo dosegli vseh ciljev, zastavljenih v zasnovi centra. Naravovarstvene vsebine in dejavnosti centra bomo dopolnili z okoljevarstvenimi, saj sta obe področji tesno povezani. Zato načrtujemo z lastnimi sredstvi postaviti izobraževalni poligon za informiranje in ozaveščanje obiskovalcev o podnebnih spremembah in načinih prilagajanja nanje, o ukrepih, s katerimi lahko vsakdo in vsak dan prispeva k zmanjšanju ogljičnega odtisa. Prikazati želimo nekaj preprostih rešitev za trajnostni način gradnje z naravnimi materiali, za obnovljive vire energije (vetrna, sončna), za varčno rabo vode (zbiranje deževnice) ter čiščenje komunalne odpadne vode (rastlinska čistilna naprava). Do narave odgovoren način življenja bomo povezali z vsebinami, ki že sestavljajo izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti: ohranjanje biodiverzitete za vzdrževanje ekosistemskih storitev, ravnanje in gospodarjenje z vodnimi ekosistemi, odločitve o posegih v naravno okolje ipd.

Naslov: Vsi odtenki zelene

Akronim: VSEZELENO

Prijavitelj: Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine

Sofinancerji: Ministrstvo za okolje in prostor

Program financiranja: Sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja za leti 2018 in 2019

Trajanje: od 2. 8. 2018 do 15. 10. 2019

 

Rezultati projekta:

UČNI LISTI

Informativni list Podnebne spremembe (3. triada)

Informativni list Trajnostna potrošnja (3. triada)

Učni list Spoznajmo okolje (1. triada)

Učni list Varovanje okolja (1. triada)

Učni list Varujmo naravo (1. triada)

Učni list Naravne nesreče (2. triada)

Učni list Okolje (2. triada)

Učni list Čisti zrak (2. in 3. triada)

Učni list Varčujmo z vodo (2. in 3. triada)

Učni list Elektrarne (3. triada)

Učni list Pametni nakupi (3. triada)

Učni list Podnebne spremembe 1 (3. triada)

Učni list Podnebne spremembe 2 (3. triada)

Učni list Podnebne spremembe 3 (3. triada)

Učni list Potok (3. triada)

Učni list Vem, kaj jem (3. triada)

 

POSKUSI

NAVODILA

Očistimo vodo

Pogasimo požar

Zmehčan krompir brez kuhanja

Smerokaz

Vetrnica 

Lovilec onesnaževal