Vidrologija

Namen projekta Vidrologija je bil napolniti nov vidrin center Aqualutra na Goričkem z izobraževalnimi in ozaveščevalnimi vsebinami. V projektu smo vidro, ogroženo in krovno vrsto ekosistemov celinskih voda, predstavili in promovirali kot nosilko kakovosti celinskega vodnega okolja v vsem porečju, ne glede na politične meje. Vidra je odvisna od ohranjenosti voda, zato smo pod »krovno znamko« vidre seznanjali javnost z bogastvom biodiverzitete prekmurskega naravnega prostora in njegovimi naravnimi vrednotami ter pokazali, kako jih lahko ohranjamo in varujemo.

Projektne dejavnosti so bile usmerjene k zboljšanju poznavanja biotske pestrosti širšega območja pri vseh ciljnih skupinah, predstavitvi in seznanjanju z osnovnimi načeli trajnostne rabe naravnih virov ter širjenju zavesti o vlogi vsakega posameznika pri varovanju okolja in narave. Namen projekta je bil povezati evropske naravovarstvene centre s podobnimi cilji in vsebinami, izmenjati izkušnje in dopolniti ponudbo vidrinega centra. Obiskali smo sorodne informacijske naravovarstvene centre v Avstriji in na Češkem; zbrali in pripravili zelo veliko različnih didaktičnih naravoslovnih materialov za izobraževanje, ki smo jih shranili v izobraževalne zabojčke, ki so jih izdelali v Podeželski zadrugi Pomelaj; pripravili praktični vodnik po vidrini učni poti; z lesenimi igrali na prostem ponazorili vidrine lastnosti, hkrati pa omogočili razvedrilo mladih obiskovalcev centra; pripravili učne liste za učence druge in tretje triade osnovne šole in srednjo šolo; izvedli več delavnic za otroke; natisnili pobarvanko “Vidra, ti loviš!”; izdelali informativno publikacijo o centru Aqualutra in pripravili multimedijsko predstavitev s filmom za skupinsko delo z interaktivno tablo.

 

Naslov: Z vidro do znanja

Akronim: Vidrologija

Prijavitelj: Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine

Sofinancerji:

  • Finančni mehanizem EGP (EEA Grants)
  • Norveški finančni mehanizem (Norway Grants)

Trajanje: od 23. 6. 2008 do 23. 3. 2010