Odtis

V zadnjih 100 letih smo z uporabo fosilnih goriv (premog, nafta in zemeljski plin) pričeli v zrak spuščati vse večje količine toplogrednih, ki so sicer v omejenih količinah nujno potrebni za obstoj življenja na zemlji. Najpogostejši so ogljikov dioksid (CO2, vodna para, dušikov oksid (N2O) in metan (CH4). Njihova koncentracija se je v zadnjih desetletjih bistveno povišala in posledice se kažejo v vse hitrejšem spreminjanju podnebja: naraščanje temperatur, spremenjene v količine padavin, taljenje ledenikov in dvigovanje morske gladine.

Kaj je ogljični oziroma CO2 odtis?

Izraz ogljični odtis (angl. carbon footprint) pomeni oceno izpustov ogljikovega dioksida (CO2), za katero je odgovoren posameznik, podjetje ali organizacija. Vsak izdelek, surovina in storitev ima svoj ogljični odtis, od kosa kruha do pametnega telefona.

Povprečen Slovenec ustvari sedem ton CO2 na leto, kar je primerljivo z evropskim povprečjem. K temu največ prispevajo bivanje, transport in prehrana.

 

Izračunaj svoj ogljični odtis in preveri predloge za njegovo zmanjšanje.

Kaj je vodni odtis?

Vodni odtis skuša zajeti vso vodo, ki jo porabimo vsak dan.

Neposredno porabo vode predstavlja pitna voda, ki jo porabimo iz vodovodnega omrežja. Iz podatkov o porabi vode v gospodinjstvih je razvidno, da je vsak Slovenec v letu 2017 v povprečju porabil 104 litre pitne vode na dan, kar je 16 litrov manj kot v letu 2007 (SURS 2019). Če upoštevamo vso porabljeno vodo iz vodovodnega omrežja v Sloveniji, je poraba občutno višja, in sicer kar 162 l/prebivalca na dan.

Kaj je virtualna voda? Ko kupimo izdelek v trgovini, vode ne vidimo, ne nesemo je s seboj domov. To je vsa tista nevidna voda, ki se porabi za izdelavo ali pridelavo dobrin. Vodo, ki se uporablja za pridelavo, predelavo ali izdelavo hrane, oblačil, papirja in drugih proizvodov, imenujemo »virtualna voda«.

Tudi poraba vode vpliva na klimatske spremembe. Zbiranje in črpanje vode zahteva energijo, ki je bila proizvedena v elektrarnah – te pa v veliki meri uporabljajo premog, plin ali olje, kar pomeni, da izločajo ogljikov dioksid.

 

Izračunaj svoj vodni odtis in preveri predloge za njegovo zmanjšanje.