EOW 2008

EVROPSKA KONFERENCA O EVRAZIJSKI VIDRI (Lutra lutra) 2008

Evropska delovna srečanja o evrazijski vidri so redna dejavnost Skupine specialistov za vidro pri Komisiji za ohranjanje vrst Mednarodne zveze za varstvo narave (IUCN/Species Survival Commission/Otter Specialist Group). Oktobra 2005 na srečanju v Paduli (Italija) je bilo sklenjeno, da naj bi se zaradi številnih aktualnih problemov skupina sestajala vsako leto oz. v letih, ko ni srečanja na svetovni ravni. Na 10. Mednarodnem kolokviju o vidrah (na svetovni ravni), ki je bil oktobra 2007 v Hwacheonu v Južni Koreji, je bila ta naloga za leto 2008 zaupana nacionalni predstavnici za ohranjanje vidre iz Slovenije oz. Inštitutu za ohranjanje naravne dediščine Lutra.

Evropske konference o vidri v nerednih presledkih potekajo že od leta 1974, ko je bila ustanovljena Skupina specialistov za vidro (OSG) pri IUCN, ki si je naložila naslednje naloge:

  • vodi ohranjanje vseh vrst vider (Lutrinae),
  • določa in revidira status in potrebe vrst vider, podpira potrebne raziskovalne, varstvene in upravljavske programe različnih organizacij in vlad,
  • razširja védenje o statusu in varstvenih potrebah vider in pospešuje razumno upravljanje z vrstami vider (več na http://otterspecialistgroup.org/index.html).

Evropska skupina IUCN za vidro je omejena na problematiko evrazijske vidre, posebej se ukvarja z usklajevanjem in implementacijo varstvenih in upravljavskih aktivnosti, ki izhajajo iz skupne evropske zakonodaje, vendar se zaradi različnega prenosa v nacionalne zakone v posameznih državah različno izvajajo. Skupino vodi koordinator, vsaka država pa naj bi imela nacionalnega predstavnika za ohranjanje vider; le-ta je odgovoren za pripravo poročila o statusu in varstvu vidre v svoji državi. Nacionalni predstavnik prenaša načela skupine v svoje okolje, sodeluje z državnimi organi in strokovnimi službami ter naravovarstvenimi organizacijami.

Poseben cilj srečanja evropske skupine za vidro v letu 2008 je bil pregledati stanje vrste Lutra lutra in aktivnosti za njeno varstvo po posameznih evropskih državah s posebnim ozirom na ekološko omrežje Natura 2000 ter pripraviti nacionalna poročila. Nekatere države, med katerimi posebej izstopa vzhodni Balkan, nimajo nacionalnih predstavnikov in stanja v teh državah sploh ne poznamo. Slovenija je bila do leta 2008 edina predstavnica nekdanje Jugoslavije, ki je imela v skupini nacionalno predstavnico. Dobila jo je tudi Hrvaška. Večina od balkanskih držav se je takrat pripravljala na sprejem v Evropsko unijo, zato so morale spoznati tudi zakonitosti evropske naravovarstvene zakonodaje in se pripraviti na sprejem ekološkega omrežja Natura 2000. Želeli smo, da bi  bilo srečanje v Sloveniji pomembna odskočna deska za države nekdanje Jugoslavije, saj Slovenija predstavlja pomemben komunikacijski most med evropskimi in balkanskimi državami. Most med deželami pa je tudi vidra, saj reke – življenjski prostor vidre – ne poznajo političnih meja. Na tej osnovi smo pripravili načrt najbolj potrebnih raziskav in varstvenih aktivnosti ter jih usmerili na najbolj kritične točke.

Konferenca je potekala od 5. do 10. oktobra 2008 na obrobju Krajinskega parka Goričko, v Sončnem parku Vivat v Moravskih Toplicah (www.vivat.si). Konference so se udeležili predstavniki večine evropskih držav in nekaterih azijskih držav, ki mejijo na Evropo in kjer živi ista vrsta vidre (Lutra lutra).

Več o konferenci lahko preberete tukaj.