prof. dr. Miha Adamič

Expert

Direktor Inštituta Lutra, nekdaj profesor za predmet Ekologija divjadi in lovno-gospodarsko načrtovanje na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete v Ljubljani, je v pokoju še ostreje nabrusil kopja in besednjak. Ne prizanaša ne brezobzirnim načrtovalcem ne državnim birokratom, kar pogosto grenko občutimo v boju za razpisane naloge. Toda veseli smo, da je tako. Narava si ni izbrala nas za zagovornike, temveč smo mi izbrali njo, ker je vse prevečkrat izkoriščana žrtev. Zato nas vodijo dosledno upoštevana strokovna in znanstvena dognanja ter visoka etična merila, ki jih postavlja direktor.

Kontaktni podatki:

E-naslov: miha@lutra.si