Zakaj in kako so se vidre slikale

Poročilo projekta LIFE04-NAT/SI/000234 za javnost predstavlja potek in rezultate 4-letnega LIFE-NATURA projekta AQUALUTRA – Ohranjanje populacije vidre (Lutra lutra) na Goričkem Poročilo je dostopno v elektronski obliki v slovenskem in angleškem jeziku.