Vidra, kraljica voda

Zgibanka “Vidra, Kraljica voda” na kratko predstavlja vidro, njeno ekologijo ter njene obvodne sosede.

Zloženko smo ponatisnili (2014) ob podpori MOL, Oddelka za varstvo okolja. Iskrena hvala!