Services

Environmental Impact Assessments

In the field of impact assessment of the environmental consequences of plans and spatial interventions, we have rich experiences. You can find the list of assessments made in the references.

We make following professional and quality assessments:

 • Environmental report: chapter Nature,
 • Environmental Impact Assessment (EIA): chapter Nature,
 • Assessment of plan or intervention impact acceptability for protected areas (i.e. Appendix),
 • Preliminary impact assessments for planned interventions,
 • opinions, professional bases, inventories of animal and plant species and habitat types.

For additional information and offer please contact us at info@lutra.si or call us on telephone nr. +386 (0)41 851 120 (Tatjana Gregorc).

Environmental Impact Assessment (EIA) is an administrative procedure to verify and identify possible impacts of intervention on environment. The procedure is managed by the Environmental Agency of the Republic of Slovenia (ARSO), Department for Environmental Impact Assessment, which is part of the Environmental and Nature Protection Office.

The process of Strategic Environmental Impact Assessment (SEIA) is an administrative procedure managed by the Ministry of the Environment and Spatial Planning. In the procedure, on the basis of the Decree on Environmental Report and a more detailed procedure for a comprehensive environmental impact assessment of the implementation of plans, the environmental Report is prepared, in which the impact of the plan and possible mitigation measures are assessed on the basis of data about the plan and environment condition. The competent environmental operator are also involved in the process (competent state bodies and organizations).

Assessment of plan or intervention impact acceptability  for protected areas is carried out on the basis of the Rules on the assessment of the acceptability of the impacts of the implementation of plans and interventions in nature in protected areas. When assessing, significant impacts which, by themselves or in combination with other interventions impact on Natura 2000 sites and protected areas, are identified. The principle of prudence is used in the procedure, which means that, in case of doubt, the public benefit of preserving nature prevails over other public benefits and development interests.

 

Inventories

For various purposes we perform the inventory of otter and beaver in the study area, as well as other species and habitat types in cooperation with other experts. Field work is carried out according to standard methodologies for the inventory of a particular species or group. You can find the list of inventory that has already been carried out in the references. For inventory we have all the relevant permits issued by the Environmental Agency of the Republic of Slovenia on the basis of the Decree on protected wildlife species and the Regulation on protected wild species.

Monitoring/Nature Protection Control

Environmental impacts often require a nature conservation monitoring of the performance of the mitigation measures carried out, or nature conservation supervision at the time of construction and operation. We have many years of experience in planning, setting up and implementing monitoring, especially for major transport infrastructure projects (motorway and rail monitoring).

Expert Opinions and Advice

For various purposes we also prepare expert opinions and consultations related to nature conservation issues. A preliminary opinion on the acceptability of an intervention will make it easier for you to decide if it even make sense to begin with procedures for obtaining a conservation or environmental consent, which will save you time and money.

We also prepare expert bases for assessment procedures, planning, monitoring, renaturation, establishment of alternative habitats, nature protection assessment of areas, etc.

Assistance in obtaining Grants

Great part of our work is dedicated to national and international projects aimed at preserving nature and protecting the environment. We have extensive experience with the financial mechanism of the European Commission LIFE, we also know well the Interreg programs, the Swiss financial mechanism, the EEA financial mechanism, the Norwegian financial mechanism, the RS rural development program (LAS) and other financial mechanisms at national and international level.

We provide expert assistance in the preparation of tender documentation, coordination and implementation of project activities and preparation of financial and content project reports.

Insteade can take over the entire administrative management of the project. Due to many years of experience and a large number of successfully completed projects, we are also a good project partner, since we are constructively cooperating from designing a project idea through the preparation of project documentation to the successful completion of the project. More about our project experience can be found here.

Other

The main mission of the Lutra Institute is also education, information and awareness about the overall nature conservation. For this purpose we record and evaluate parts of nature, monitor the conservation status, prepare educational programs with modern approaches to the interpretation of nature, organize events, lectures and other activities related to nature protection.

References

2016

 • Gregorc T. Hönigsfeld A. M.  2016: Okoljsko poročilo za načrt razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020 in program ukrepov za razvoj  načrta namakanja (poglavje Narava). Naročnik Boson d.o.o.
 • Gregorc T., Nekrep I., Hladnik P., Berce T., Hönigsfeld Adamič M. 2016: Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja za Občinski prostorski načrt občine Medvode. Dodatek k okoljskemu poročilu. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, 79 str., 10 prilog.
 •  Gregorc T. in sod. 2016: Okoljsko poročilo za OPN Medvode, poglavje Narava. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine Naročnik: LUČKA, okoljske in prostorske študije, Vanja Šendlinger s.p.

 

2015

 • Tahir A.J., Kovač M., Ganc M., Červek J., Tomšič M., Gregorc T. (2015): Strokovne ocene o verjetnosti pomembnih vplivov na okolje za projekte, sofinancirane s sredstvi evropske kohezijske politike v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. Naročnik: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
 •  Gregorc T., Rozman R., Hladnik P., (2015): Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja za poseg Povečanje talilne zmogljivosti pilotne naprave za taljenje mineralnih surovin ter razširitev dejavnosti na taljenje steklenih surovin v podjetju Knauf Insulation Bodovlje. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 47 str, 7 prilog.
 • Gregorc T. (2015): Presoja vplivov na okolje za severno obvoznico Škofja Loka (poglavje narava). 30 str. Naročnik: Geateh d.o.o.
 • Gregorc T., Nekrep I., Hladnik P., Rozman, R., Berce T., Šemrl M., Hönigsfeld A. M. (2015): Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja za DPN AC Postojna / Divača – Jelšane . Dodatek k okoljskemu poročilu. 148 str., 19 prilog.
 • Gregorc T., Nekrep I., Hladnik P., Rozman, R., Berce T., Šemrl M., Hönigsfeld A. M. (2015): Okoljsko poročilo za DPN AC Postojna / Divača – Jelšane (poglavje narava). Naročnik: Geateh d.o.o.
 • Rozman R., Gregorc T., Hladnik P., Nekrep I., Berce T., Šemrl M., Hönigsfeld Adamič M. (2015): Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja za Občinski prostorski načrt Mestne občine Ptuj – Dodatek k okoljskemu poročilu. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Ljubljana, november 2014, januar 2015. 88 str. + priloge.

2014

 • Gregorc T., Nekrep I., Rozman R., Berce T., Hladnik P., Hönigsfeld Adamič M. 2014. Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja za posege, dejavnosti in ravnanja na območju Rudnega polja na Pokljuki. Strokovna študija. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, 84 str., 14 prilog. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor.
 • Nekrep I., Gregorc T., Hladnik P., Berce T., Šemrl M., Hönigsfeld Adamič. M. (2014): Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja za OPPN kmetijskih objektov v občini Koper. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, 103 str.
 • Rozman R., Gregorc T., Hladnik P., Nekrep I., Berce T., Šemrl M., Hönigsfeld Adamič M. (2014): Okoljsko poročilo za OPN Ptuj, poglavje Narava. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine.
 • Nekrep I., Gregorc T., Hladnik P., Berce T., Šemrl M., Hönigsfeld Adamič M. (2014): Okoljsko poročilo za OPPN Prihova, poglavje Narava. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, 36 str.
 • Nekrep I., Gregorc T., Berce T., Šemrl M., Hladnik P., Hönigsfeld Adamič M. (2014): Okoljsko poročilo za OPN Brezovica, poglavje Narava in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, 134 + 236 str. + priloge.
 • Gregorc T., Nekrep I., Šemrl M., Berce T., Hladnik P., Hönigsfeld Adamič M. (2014): Okoljsko poročilo za OPN Bohinj, poglavje Narava in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, 70 + 157 str. + priloge.

 

2013

 • Nekrep I., Gregorc T., Berce T., Šemrl M., Hladnik P., Hönigsfeld Adamič M., Žerovnik N., Ribarič Lasnik C., Grabner B. 2013: Okoljsko poročilo v okviru celovite presoje vplivov na okolje za objekt DV 2×110 kV RTP Kočevje – RTP Črnomelj, poglavje Narava in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana in Inštitut za okolje in prostor , Celje. 76 + 119 str. + priloge
 • Nekrep I., Berce T., Gregorc T., Hladnik P., Šemrl M., Hönigsfeld Adamič M. (2013). Okoljsko poročilo za OPN Tržič, poglavje Narava in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Ljubljana. 76 + 122 str. + priloge.
 • Gregorc T., Nekrep I., Šemrl M., Berce T., Hönigsfeld Adamič M. (2013): Okoljsko poročilo v postopku priprave DPN za izgradnjo obvoznice Škofljica – 2. del, poglavje Narava in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, 113 + 188 str. + priloge.

 

2012

 • Nekrep I., Gregorc T., Berce T., Šemrl M., Hönigsfeld Adamič M. (2012): Okoljsko poročilo za OPN Trbovlje, poglavje Narava in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Naročnik: Geateh d.o.o. Ljubljana. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 92 + 129 str.
 • Nekrep I., Gregorc T., Šemrl M., Berce T., Hönigsfeld Adamič M. (2012): Okoljsko poročilo za OPN Hrastnik, poglavje Narava. Naročnik: Struktura d.o.o. Mirna Peč. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 92 str.
 • Nekrep I., Gregorc T., Berce T., Šemrl M., Hönigsfeld Adamič M. (2012): Okoljsko poročilo za OPN Škofljica, poglavje Narava in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Naročnik: Struktura d.o.o. Mirna Peč. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 70 + 184 str. + priloge
 • Nekrep I., Gregorc T., Šemrl M., Hönigsfeld Adamič M. (2012): Okoljsko poročilo za OPN Turnišče, poglavje Narava in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Naročnik: ZEU Murska Sobota. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 29 + 72 str. + priloge
 • Gregorc T., Nekrep I., Šemrl M., Hönigsfeld Adamič M. (2012): Okoljsko poročilo za OPN Veržej, poglavje Narava in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Naročnik: ZEU Murska Sobota. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 45 + 105 str. + priloge
 • Gregorc T., Nekrep I., Berce T., Šemrl M., Hönigsfeld Adamič M. (2012): Okoljsko poročilo za OPN Križevci, poglavje Narava in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Naročnik: Boson, trajnostno načrtovanje d.o.o. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 73 + 121 str. + priloge
 • Nekrep I., Gregorc T., Berce T., Šemrl M., Hönigsfeld Adamič M. (2012): Okoljsko poročilo za OPPN Dolžanova soteska, poglavje Narava in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Naročnik: Občina Tržič. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 48 + 89 str. + priloge
 • Nekrep I., Berce T., Gregorc T., Hönigsfeld Adamič M. (2012): Okoljsko poročilo za PVO za skalomet med Žusterno in izlivom Badaševice. Poglavje Narava – vmesno poročilo Naročnik: Občina Koper. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 26 str.

2011

 • Gregorc T., Nekrep I., Hönigsfeld Adamič M. (2011): Okoljsko poročilo za OPN Občine Mengeš, poglavje Narava in Presoja sprejemljivosti vplivov na varovana območja. Naročnik: Icro, Domžale. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 59 + 113 str.
 • Gregorc T., Nekrep I., Mohar P., Hönigsfeld Adamič M. (2011): Okoljsko poročilo za OPN Log Dragomer, poglavje Narava in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Naročnik: Chronos, okoljske investicije, d.o.o., Domžale. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 49 + 142 str.
 • Gregorc T., Nekrep I., Mohar P., Hönigsfeld Adamič M. (2011): Okoljsko poročilo za OPN Kanal ob Soči, poglavje Narava in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Naročnik: Icro, Domžale. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 49 + 90 str.
 • Poboljšaj K., Pivk A., Grobelnik V., Presetnik P., Erjavec D., Trčak B., Šalamun A., Sopotnik M., Govedič M., Rebeušek F., Vrezec A., Ambrožič Š., Adamič M., Hönigsfeld Adamič M., Gregorc T., Nekrep I., Kmecl P., Figelj J. (2011): Strokovne podlage s stališča narave in varovanih območij za DPN za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Ajdovščina (Faza 2 – usmeritve za potrebe optimizacije izbrane variante s stališča narave). Naročnik: Geoplin plinovodi d.o.o., Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 75 str. + priloga i-vi.

2010

 • Poboljšaj K., Pivk A., Grobelnik V., Presetnik P., Erjavec D., Trčak B., Šalamun A., Sopotnik M., Govedič M., Rebeušek F., Gregorc T., Nekrep I., Polak S. (2010): Strokovne podlage s stališča narave in varovanih območij za DPN za prenosni plinovod M8 Kalce-Jelšane (Faza 2 – usmeritve za potrebe optimizacije izbrane variante s stališča narave). Naročnik: Geoplin plinovodi d.o.o., Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 119 str. + priloga i-xviii.
 • Poboljšaj K., Pivk A., Grobelnik V., Presetnik P., Erjavec D., Trčak B., Šalamun A., Sopotnik M., Govedič M., Rebeušek F., Vrezec A., Ambrožič Š., Adamič M., Hönigsfeld Adamič M., Gregorc T., Nekrep I., Kmecl P., Figelj J. (2010): Strokovne podlage s stališča narave in varovanih območij za DPN za prenosni plinovod M3/1 Vodice-Kalce (Faza 2 – usmeritve za potrebe optimizacije izbrane variante s stališča narave). Naročnik: Geoplin plinovodi d.o.o., Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 88 str. + priloga i-xiii.
 • Poboljšaj K., Pivk A., Grobelnik V., Presetnik P., Podgorelec M., Erjavec D., Trčak B., Šalamun A., Sopotnik M., Govedič M., Rebeušek F., Vrezec A., Ambrožič Š., Adamič M., Hönigsfeld Adamič M., Gregorc T., Nekrep I. (2010): Strokovne podlage s stališča narave in varovanih območij za DPN za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina-Šempeter pri Gorici (Faza 2 – usmeritve za potrebe optimizacije izbrane variante s stališča narave). Naročnik: Geoplin plinovodi d.o.o., Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 77 str. + priloga i-vi.
 • Gregorc T., Nekrep I., Mohar P. (2010): Okoljsko poročilo za obvoznico Vrhnika, poglavje Narava in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Naročnik: Chronos, okoljske investicije, d.o.o., Domžale. LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 62 + 98 str.
 • Nekrep I., Gregorc T., Mohar P., Hönigsfeld Adamič M. (2010): Okoljsko poročilo za OPN Škofja Loka, poglavje Narava in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Naročnik: Občina Škofja Loka. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 67 + 175 str.
 • Nekrep I., Gregorc T., Mohar P., Hönigsfeld Adamič M. (2010): Okoljsko poročilo za OPPN za turistično območje v Gabrovčcu – Virje, poglavje Narava in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Naročnik: Chronos, okoljske investicije, d.o.o., Domžale. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 31 + 56 str.

2009

 • Gregorc T., Nekrep I., Mohar P. (2009): Okoljsko poročilo za OPN Destrnik, poglavje Narava. Naročnik: ECO Consulting d.o.o., Ljubljana. LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 37 str.
 • Nekrep I., Gregorc T., Mohar P., Hönigsfeld Adamič M. (2009): Okoljsko poročilo za OPN Šmarješke Toplice, poglavje Narava in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Naročnik: Chronos, okoljske investicije, d.o.o., Domžale. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 39 + 164 str.

2008

 • Mohar P., Gregorc T. (2008): Okoljsko poročilo za OPPN Strunjan, poglavje Narava in Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Naročnik: Geateh d.o.o., Ljubljana. LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 41 + 75 str.
 • Gregorc T., Mohar P. (2008): Okoljsko poročilo za OPN Straža, poglavje Narava in Presoja sprejemljivosti plana na varovana območja. Naročnik: Chronos, okoljske investicije, d.o.o., Domžale. LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 73 + 137 str.

2007

 • Gregorc T., Hönigsfeld Adamič M., Smole J. (2007): Poročilo o vplivih na okolje za dva objekta za rejo piščancev pitancev – »brojlerjev«: poglavje Narava in Presoja sprejemljivosti posega gradnje hlevov za rejo piščancev pitancev – »brojlerjev« na varovana območja. Naročnik: Geateh d.o.o., Ljubljana. LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 37 + 65 str.
 • Hönigsfeld Adamič M. (2007): OKOLJSKO POROČILO – OHRANJANJE NARAVE. Indikativni razvojni načrt energetskega sektorja (IRNES). Naročnik: IBE d.d., svetovanje, projektiranje, inženiring, Ljubljana. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana.
 • Hönigsfeld Adamič M., Gregorc T. (2007): Okoljsko poročilo, poglavje Narava in Presoja sprejemljivosti plana na varovana območja za strategijo prostorskega razvoja občine Škofja Loka. Naročnik: Geateh d.o.o.: 39 + 115 str.

2006

 • Hönigsfeld Adamič M. (2006): Presoja sprejemljivosti vplivov za Državni lokacijski načrt za izgradnjo obvoznice Škofljica na varovana (Natura 2000) območja. Segment vidra (Lutra lutra). Okoljsko poročilo za izgradnjo obvoznice Škofljica. LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana.

2002

 • Poboljšaj K., Leskovar I., Jakopič M., Šalamun A., Grobelnik V., Adamič M. & Hönigsfeld Adamič M. (2002): Poročilo o vplivih na okolje za AC odsek Lenart – Spodnja Senarska in priključna cesta Lenart za rastlinstvo, živalstvo in habitatne tipe.
 • Gregorc T., Hönigsfeld Adamič M., Nekrep I. 2014: Razširjenost bobra (Castor fiber) z oceno primernosti habitatov na reki Muri. Zaključno poročilo. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Ljubljana, 29 str. 7 prilog.
 • Gregorc T., Hönigsfeld Adamič M. 2015: Gregorc T., Hönigsfeld Adamič M., Toplak N. 2015: Ocena velikosti populacije vidre (Lutra lutra) s pomočjo DNA analize na reki Muri. Zaključno poročilo. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 20 str., 10 prilog.
 • Hönigsfeld Adamič M. , Gregorc T. 2016: Vidra in bober na Muri. (V Ferreira A. and Planinšek Š. (ur.): GoForMura, Upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob Muri).
 • Nekrep I., Berce T., Gregorc T., Šemrl M. (2012): Inventarizacija višjih rastlin (praprotnic – Pteridophyta in semenk – Spermatophyta) na začasno zavarovanem območju Gajniče-Tlake. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Ljubljana. 25 str. + priloga.
 • Nekrep I., Šemrl M., Gregorc T., Berce T. (2012): Kartiranje habitatnih tipov na začasno zavarovanem območju Gajniče-Tlake. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Ljubljana, 19 str. + priloge + digitalna priloga.
 • Nekrep I. & Gregorc T. (2012): Inventarizacija kačjih pastirjev (Odonata) na začasno zavarovanem območju Gajniče-Tlake. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Ljubljana. 25 str.
 • Nekrep I., Gregorc T. (2010): Inventarizacija ozkega vretenca (Vertigo angustior) na delu Natura 2000 območja SCI Mirna kot podlago za pripravo OPN občine Mokronog-Trebelno. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana. 21 str.
 • Gregorc T., Nekrep I., Hönigsfeld Adamič M., Mohar. P., Torkar G. 2010: Inventarizacija vidre na širšem območju reke Idrijce (z analizo primernosti habitatov, vzrokov ogroženosti in s priporočili za nadaljnje načrtovanje). Končno poročilo. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Ljubljana. 53 str.
 • Hönigsfeld Adamič M., Gregorc T.,  Nekrep I., Mohar. P., 2010: Inventarizacija vidre na reki Savi med Litijo in Zidanim Mostom. Končno poročilo. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Ljubljana. 22 str. V: Govedič s sod. (ured.), Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja in naravne vrednote na območju reke Save s pritoki med Litijo in Zidanim Mostom. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, dec. 2010.
 • Hönigsfeld A. M., Gregorc T., Nekrep I., Mohar P., Torkar G. (2009): Inventarizacija vidre (Lutra lutra) in drugih večjih vodnih sesalcev na Ljubljanskem barju in z njim povezanih vodnih ekosistemih. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana 2009, 68 str.
 • Gregorc T., Nekrep I., Hönigsfeld Adamič M., Mohar P. (2009): Inventarizacija vidre na širšem območju predvidenih širitev industrijske cone Kolpa in Komet v sklopu priprave OPN Metlika. Zaključno poročilo. Naročnik: IPSUM, okoljske investicije, d.o.o., Domžale. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, 15 str.
 • Gregorc T., Nekrep I., Mohar P., Pirnat A., Žagar A. (2009): Podrobnejša terenska inventarizacija kačjih pastirjev (Odonata), dvoživk (Amphibia), plazilcev (Reptilia), ptic (Aves) in habitatnih tipov na območju glinokopa v Pristavi ter priprava predloga naravovarstveno pomembnih delov na območju raziskav, s posebnim poudarkom na vrstah s posebnim varstvenim statusom. Naročnik: Občina Mengeš. Lutra, inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, 2009.
 • Gregorc T., Nekrep I., Mohar P., Smole J. (2009): Summary report on additional inventory of Astacus astacus (Razširjenost raka jelševca (Astacus astacus) na Goričkem). Zaključno poročilo. V: TECHNICAL FINAL REPORT LIFE04NAT/SI/000234 Conservation of otter population (Lutra lutra) in Goričko – Phase 1, Annex 2. Ljubljana; Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, 36 str.
 • Hönigsfeld Adamič M., Gregorc T., Nekrep I., Mohar P., Torkar G. (2009): Inventarizacija vidre (Lutra lutra) in drugih večjih vodnih sesalcev na Ljubljanskem barju in z njim povezanih vodnih ekosistemih. Zaključno poročilo projekta Vidra na pragu prestolnice. Sofinancer: Mestna občina Ljubljana. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana 2009, 68 str.
 • Hönigsfeld Adamič M., Adamič M., Gregorc T., Mohar P., Smole J. (2008): Inventarizacija zveri (Carnivora) s posebnim ozirom na vidro (Lutra lutra) in bobra (Castor fiber) ter inventarizacija drugih vrst sesalcev (divjadi) in njihovih habitatov na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice. V: Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja, zavarovana območja in naravne vrednote na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice / vodja projekta Marijan Govedič. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju 2008, str. 771-817.
 • Hönigsfeld Adamič M., Gregorc T., Mohar P., Smole J. (2007): Inventarizacija vidre (Lutra lutra) in bobra (Castor fiber) na območju reke Mure med Šentiljem in Veržejem – analiza stanja“ v okviru izdelave strokovnih podlag za ANALIZO ŽIVEGA SVETA NA OBMOČJU MURE MED ŠENTILJEM IN VERŽEJEM, HE na Muri. Naročnik: VGB Maribor, 2007.
 • Hönigsfeld Adamič M., Gregorc, T., Smole, J., Cafuta V. 2006: Podrobnejša terenska inventarizacija živalskih vrst in skupin v Bukovniškem jezeru z neposredno okolico s predlogom za spremljanje stanja (monitoring) in izhodišči za upravljavski načrt (vključno s predlogom conacije za posamezne vrste s seznama evropsko pomembnih vrst). Zaključno poročilo naloge za projekt Bukovniško jezero – prebujajoča se lepotica. Program Phare čezmejno sodelovanje Slovenija/Avstrija 2003 SI.2003/004 – 939 – 01 (Čezmejno ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj), pogodba o donaciji Evropske skupnosti št. 7174201-01-01-0008-2511-05-600034. S prilogami. 121 str.
 • Gregorc T., Hönigsfeld Adamič M. 2016. Monitoring živali v času obratovanja na AC Pesnica – Slivnica, odsek Ptujska cesta – Zrkovska cesta od km 6+700 do km 10+847. Zaključno poročilo. Naročnik: DARS d.d. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, 24 str.
 • Gregorc T., Hönigsfeld Adamič M. 2016: How many animals are really killed on highways. V: Guinard, E. (ed)., International Conference on Ecology and Transportation, Programme and Abstracts, Lyon, France.
 • Adamič M., Hönigsfeld Adamič M., Gregorc T., Šemrl M., Nekrep I., Berce T. (2013): Monitoring prostoživečih živali (sesalci) v času obratovanja na AC Beltinci – Lendava. Zaključno poročilo. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 82. str.
 • Šemrl M., Presetnik P. Gregorc T. (2012): First proper “after construction“ monitoring in Slovenia immediately reveals bats (Chiroptera) as highway traffic casualties [abstract]. In: IENE 2012 International Conference, October 21 – 24, 2012; Berlin-Potsdam, Germany. Place of publication: Berlin, Germany; publisher: Swedish Biodiversity Centre; 2012. p. 217. p57.
 • Šemrl M., Presetnik P. Gregorc T. (2012): First proper “after construction“ monitoring in Slovenia immediately reveals bats (Chiroptera) as highway traffic casualties. Poster at IENE 2012 International Conference, October 21 – 24, 2012; Berlin-Potsdam, Germany.
 • Gregorc T., Nekrep I., Berce T., Šemrl M., Hönigsfeld Adamič.M., Adamič M., (2012): Monitoring ptic v času obratovanja na AC Beltinci – Lendava. Končno poročilo. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 61 str.
 • Hönigsfeld Adamič M., Adamič M., Gregorc T., Nekrep I., Šemrl M., Mohar P. (2011): Monitoring živali v času obratovanja na AC Beltinci – Lendava. Drugo delno poročilo. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 49 str.
 • Smole J., Gregorc T., Mohar P., Hönigsfeld Adamič M. (2009): Redni monitoring vidre na Goričkem (Regular Otter Monitoring in Goričko). V: TECHNICAL FINAL REPORT LIFE04NAT/SI/000234 Conservation of otter population (Lutra lutra) in Goričko – Phase 1, Annex 8. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, 49 str.
 • Gregorc T., Nekrep I., Mohar P., Smole J., Hönigsfeld Adamič M. (2009): Spremljanje vidre (Lutra lutra) s fotopastmi na Goričkem (Report on camera photo traps results). V: TECHNICAL FINAL REPORT LIFE04NAT/SI/000234 Conservation of otter population (Lutra lutra) in Goričko – Phase 1, Annex 9. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, 29 str.
 • Gregorc T. 2016: Vpliv asfaltiranja vzletno pristajalne steze letališča Slovenske Konjice na naravovarstveno pomembne vrste ptic, omilitveni ukrepi in usmeritve za upravljanje z območjem (strokovno mnenje). Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, 31 str.
 • Gregorc T., Nekrep I. (2013): Mnenje o sprejemljivosti posega in predlog omilitvenih in izravnalnih ukrepov za športno igrišče Godešič (EUP GD-014). Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, 19 str.
 • Tahir A.J., Povše G., Godnič M., Bunčić G., Nekrep I., Gregorc T., Šemrl M. (2012): Poročilo o stanju okolja v Mestni občini Novo mesto. Boson, trajnostno načrtovanje d.o.o., Ljubljana. 154 str.
 • Gregorc T., Nekrep I., Šemrl M., Berce T., Hönigsfeld Adamič M. (2011): Analize stanja in strokovna ocena za možnosti nadaljnjega dela in širitve Poslovne cone Komenda, II. faza z vidika segmenta narava. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, 23 str.
 • Gregorc T., Nekrep I. 2010: Strokovno mnenje in preliminarna ocena vplivov umestitve Centra varne in športne vožnje Hrpelje-Kozina na območje Petrinjskega krasa (segment narava). Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, 49 str.
 • Nekrep I., Gregorc T., Mohar P. 2010: Strokovno mnenje in ocena vplivov na naravovarstveno pomembne vrste ptic v primeru asfaltiranja vzletno-pristajalne steze letališča Slovenske Konjice za usmeritve Občini Slovenske Konjice pri pripravi OPN. 33 str.
 • Gregorc T., Nekrep I., Adamič M., Hönigsfeld Adamič M. 2010: Pojavljanje divjadi (in drugih vrst sesalcev) na območju predvidene športno – rekreacijske in poslovne cone »Mlake« Domžale, ocena negativnih vplivov predvidenih posegov na prehodnost koridorja ter predlog omilitvenih ukrepov za divjad (in druge vrste) na območju. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, 33 str.
 • Nekrep I., Mohar P., Gregorc T., Hönigsfeld Adamič M. (2009): Mnenje o najustreznejši varianti umestitve OIC Prevojske gmajne v prostor pri obravnavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Lukovica (širitev obstoječe OIC Želodnik in OIC Prevojske gmajne). Naročnik: Chronos, okoljske investicije, d.o.o., Domžale. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 26 str.
 • Nekrep I., Gregorc T., Mohar P., Hönigsfeld Adamič M. (2009): Študija možnosti in vpliv umestitve odpiranja kamnolomov na območju doline Bele v Občini Poljčane za usmeritve Občini Poljčane pri pripravi OPN-ja. Naročnik: ICRO, Domžale. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 21 str.
 • Mohar P., Nekrep I., Gregorc T. (2009): Strokovne usmeritve za vzpostavitev nadomestnega razmnoževalnega habitata za dvoživke Črni les. Naročnik: Area line d.o.o., Cerknica. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 15 str.
 • Gregorc T., Nekrep I., Domanjko G., Mohar P. (2009): Strokovne usmeritve za vzpostavitev ekstenzivnih travnikov med regionalno cesto Pernica – Lenart in akumulacijskim jezerom Komarnik z načrtom upravljanja in monitoringa. Naročnik: Area line d.o.o., Cerknica. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, 27 str.
 • Gregorc T. (2009): Mnenje o obravnavi odseka Krke v središču Novega mesta (UN Novo mesto) v Presoji sprejemljivosti vplivov planov na varovana območja (dodatku k okoljskemu poročilu) za OPN Novo mesto. Naročnik: Občina Novo mesto. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Ljubljana, 20 str.
 • Hönigsfeld Adamič M., Mohar, P., Gregorc T. (2008): Preliminarna ocena sprejemljivosti umestitve obvoznice za občino Vrhnika. Naročnik: Geateh, d.o.o. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Ljubljana, 25 str.
 • Nekrep I., Gregorc T., Šemrl. M., Berce T., Hönigsfeld Adamič M. (2012): Bober, vrni se na Barje – Odstranjevanje invazivnih vrst na nabrežjih reke Ljubljanice in zagotavljanje ustreznosti habitata za bobra – zaključno poročilo projekta. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Naročnik: Mestna občina Ljubljana. Ljubljana, 38 str.
 • Gregorc T. (2013): O rakih. 7dni, Uglašeni z življenjem, (62) 9: 13.
 • Nekrep I., Hladnik P., Šemrl M., Berce T., Gregorc T., Hönigsfeld Adamič M. (2013): Ohranimo biodiverziteto Ljubljanskega barja. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Ljubljana, 41 str. [pdf]
 • Hönigsfeld Adamič M., Gregorc T. (2013): STOPOTTER – Otter road mortality in Slovenia in last decade. Poster at IUCN European Otter Workshop (EOW) 2013, April 24-26, 2012; Kinsale, Ireland.
 • Hönigsfeld Adamič M., Gregorc T. (2013): STOPOTTER – Otter road mortality in Slovenia in last decade [abstract]. In:. Book of Abstracts, IUCN European Otter Workshop (EOW) 2013, April 24-26, 2012; Kinsale, Ireland.
 • Hönigsfeld Adamič M., Gregorc T. (2013): AQUAVIVA – Live Water – from Biodiversity to the Tap. Poster at IUCN European Otter Workshop (EOW) 2013, April 24-26, 2012; Kinsale, Ireland.
 •  Hönigsfeld Adamič M., Gregorc T. (2013): AQUAVIVA – Live Water – from Biodiversity to the Tap [abstract]. In:. Book of Abstracts, IUCN European Otter Workshop (EOW) 2013, April 24-26, 2012; Kinsale, Ireland.
 • Adamič M., Hönigsfeld Adamič M., Berce T., Gregorc T., Nekrep I., Šemrl M. (2012): Živali in promet. Priročnik pripravljen v okviru projekta STOPJEŽ – Promet in živali, podprt s strani Švicarskega finančnega mehanizma. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana: 106 str.
 • Nekrep I., Gregorc T., Šemrl. M., Berce T., Hönigsfeld Adamič M. (2012): Bober, vrni se na Barje – Odstranjevanje invazivnih vrst na nabrežjih reke Ljubljanice in zagotavljanje ustreznosti habitata za bobra – zaključno poročilo projekta. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Naročnik: Mestna občina Ljubljana. Ljubljana, 38 str.
 • Hönigsfeld Adamič. M., Gregorc T., Nekrep I., Šemrl M., Berce T. (2011): Z vidro skozi prestolnico – zaključno poročilo projekta. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Naročnik: Mestna občina Ljubljana, 35 str.
 • Torkar G., Mohar P., Gregorc T., Nekrep I., Hönigsfeld Adamič M. (2009): Kapljice znanosti: zbornik. Sofinancirano s pomočjo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, 42 str.
 • Torkar G., Mohar P., Gregorc T., Nekrep I., Hönigsfeld Adamič M. (2010): The conservation knowledge and attitudes of teenagers in Slovenia toward the Eurasian Otter. LUTRA, Institute for Conservation of Natural Heritage, Slovenia. International Journal of Environmental and Science Education, 2010, 5 (3).
 • Hönigsfeld Adamič M., Nekrep I., Gregorc T. (2010): Vidra v ribniku. Sofinancirano s pomočjo finančnega instrumenta za okolje Evropske skupnosti – LIFE. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, 23 + 27 str. (priloga Pravne podlage).
 • Jontez H., Sušnik S., Gregorc T., Hönigsfeld Adamič M., Dovč P. (2009): Genetic characterization of the otter (Lutra lutra) population in the Landscape Park Goričko using DNA fingerprinting. V: TECHNICAL FINAL REPORT LIFE04NAT/SI/000234 Conservation of otter population (Lutra lutra) in Goričko – Phase 1, Annex 5. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, 10 str.
 • Mohar P., Gregorc T., Nekrep I., Hönigsfeld Adamič M. (2009): Summary report on qualitative analysis of otter habitats in Goričko (Kvalitativna analiza habitatov Evrazijske vidre na Goričkem). V: TECHNICAL FINAL REPORT LIFE04NAT/SI/000234 Conservation of otter population (Lutra lutra) in Goričko – Phase 1, Annex 1. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, 22 str.
 • Hönigsfeld Adamič M., Smole J., Gregorc T. (2007): Smernice za varstvo vidre (Lutra lutra) na reki Ledavi, potoku Lukaj in zadrževalniku Krašči v Krajinskem parku Goričko. Strokovne podlage za načrt upravljanja s povodjem Ledave in Ledavskim jezerom nad zajezitvijo v Kraščih – SPNU Ledave. Interreg III A, SI:AT. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, 21 str.
 • Hönigsfeld Adamič M. , Gregorc T. 2016: Vidra in bober na Muri. (V Ferreira A. and Planinšek Š. (ur.): GoForMura, Upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob Muri).