Vidra v ribniku

Publikacija “Vidra v ribniku” je namenjena vsem lastnikom ribnikov, katerih ribnike obiskuje vidra. V njej boste našli odgovore na različna vprašanja tudi tisti, ki si ribnik želite zgraditi. Publikaciji je namreč priložena še obširna priloga “Kako do ribnika? Pravne podlage”. Celotna publikacija je bila pripravljena v okviru projekta LIFE04-NAT/SI/000234, Ohranjanje populacije vidre na Goričkem. Tiskana publikacija je na voljo na našem Inštitutu.