AQUAVIVA MED NAJBOLJŠIMI

Navadili smo se že, da vsa pomembnejša elektronska sporočila z Evropske komisije prispejo v petek popoldan in se po možnosti znajdejo med nezaželeno pošto. Ker trenutno nismo vpeti v nobenega od LIFE projektov, sporočila tudi nismo pričakovali. Toda prišlo je. Triletni projekt AQUAVIVA, ki smo ga zaključili konec leta 2014, je bil izbran med pet najboljših informacijskih LIFE projektov za leto 2015! Uuuaauuu!

Kaj to pomeni? Najprej pomeni, da smo delali dobro, celo več, odlično. Pomeni, da so rezultati projekta presegli pričakovanja, za kar je potrebno veliko naporov, pogosto neurejen delovni čas, »nočne izmene« in – veliko usklajevanja. Toda pri delu nas je vedno vodilo prepričanje, da je odobren LIFE projekt potrditev prave poti in da se Evropska komisija odloči podpreti aktivnosti, ki so za ohranjanje narave nujno potrebne. Če naredimo več od tega, je to za naravo še bolje. In vedno smo poskušali narediti več od obljubljenega, za kar smo namenili veliko prostovoljskih ur. Nihče ni spraševal, koliko je ura, ko je bilo potrebno nekaj neodložljivega postoriti. Delo na projektu LIFE je v naši organizaciji v zadnjem desetletju postalo življenjski slog.

Izbor med najboljše projekte ne prinaša materialnih koristi, prej nasprotno, dodatne stroške, saj si je potrebno pot na podelitev priznanja plačati sam. Prinaša pa veselje in zadovoljstvo, ki ga ni mogoče izmeriti; prinaša ogromno energije, ki bo spet pognala LIFE kolo v nove vode – če bomo uspešni še tretjič, bo korist v obliki večjega razumevanja narave in boljšega odnosa do nje domala neizmerljiva. Utrdila bi se tudi stabilnost nevladne organizacije, ustvarila nova delovna mesta za večno podhranjeno naravovarstveno stroko, država pa bi od njih dobila prispevke in davke. To je več, kot lahko zagotovi kakršnakoli materialna nagrada.

Dobro izvedenega projekta ne bi bilo brez požrtvovalne ekipe Inštituta LUTRA: Tatjana, Marjetka, Tomaž, Petra in Igor – hvala vsem za vaš nepogrešljiv prispevek! Tudi oba partnerja, Inštitut za vode RS in oglaševalsko podjetje HOPA sta svoje naloge odlično izpolnila. Ogromen je prispevek ekipe 3ARH, saj je podpora elektronskim medijem pri širjenju informacij nujna, nič kolikokrat pa je bila nujna tudi hitra »prva pomoč«, ko se je skujal kateri od računalnikov. Ko je najhuje, lahko situacijo rešijo le »dobre vile« in dobra volja, ki jo je vedno imel na zalogi naš snemalec Samo Podobnik.

K dobri oceni so nedvomno prispevale tudi kakovostno pripravljene publikacije projekta – obema, našemu »hišnemu« oblikovalcu Zvonetu Kosovelju ter prav tako »hišnemu« grafiku in tiskarju Dušanu Antolinu gre vse priznanje za strokovno nepopustljivost in odlično sodelovanje. Upamo pa, da je izbor Evropske komisije v ponos tudi sofinancerjema, Ministrstvu za okolje in prostor ter Holdingu Slovenske elektrarne.

Hvala in iskrene čestitke tudi številnim neomenjenim prijateljem, kolegom in sodelavcem. Njihovo sodelovanje ni nič manj dragoceno.

Marjana Hönigsfeld Adamič,

koordinatorka projekta