VSEZELENO V CENTRU AQUALUTRA

Septembra letos je minilo desetletje od odprtja Vidrinega turistično-informacijskega centra AQUALUTRA v Križevcih na Goričkem. Center je bil eden najvidnejših rezultatov projekta LIFE AQUALUTRA (2004-2009), ki je bil okvir za raziskovanje vidrine populacije na Goričkem in izobraževanje različnih skupin javnosti o ravnanju s celinskimi vodnimi ekosistemi – vidrinim habitatom.

Vse od tedaj si sodelavke in sodelavci Inštituta LUTRA, nevladne organizacije, ki upravlja z Vidrinim centrom, prizadevamo, da center živi, da ima reden delovni čas, ko sprejema obiskovalce (a jih sprejme tudi zunaj tega časa), da je okolica urejena (a spet ne preveč) in da se vedno nekaj dogaja (pogosto tudi več stvari hkrati). Vse svoje moči usmerjamo v pridobivanje novih naravovarstvenih projektov. In domala v vsakem projektu najde Vidrin center svoj prostor. Zato ga nenehno nadgrajujemo in dejavnosti dopolnjujemo z novimi. Razmišljamo globalno in delujemo lokalno.

Projekt v smeri nadgradnje Vidrinega centra in izobraževanja za trajnosten način življenja je bil tudi VSI ODTENKI ZELENE (VSEZELENO), ki ga je podprlo Ministrstvo za okolje in prostor (2018-2019). V razmerah, ko podnebne spremembe postajajo vse bolj očitne in vse bolj vplivajo na naše življenje, smo želeli doseči boljše poznavanje okoljske problematike, večje zavedanje o potrebnosti spremembe našega odnosa do narave in naravnih virov tukaj in zdaj ter s primeri dobre prakse pokazati, da je še mogoče obrniti trende razvoja v pravo smer. Kaj smo torej naredili?

Tuji in domači izletniki, ki se potepajo po Krajinskem parku Goričko, gostje Moravskih toplic in naključni obiskovalci bodo zdaj lažje našli Vidrin center, skrit v zelenju na robu gozda. Postavili smo namreč nove, velike in jasne usmerjevalne table na regionalni in na lokalnih cestah. Tisti, ki jim je center predaleč, lahko obiščejo spletno stran Inštituta LUTRA in si v aplikacijah, opremljenih z najnovejšimi spoznanji, izračunajo svoj vodni in ogljični odtis. Ko bodo spoznali, da je za skodelico kave potrebnih 140 litrov (virtualne) vode, se bodo morda raje odločili za čaj, saj prihranimo kar 110 litrov vode! Morda pa se bodo odločili tudi za obisk Vidrinega centra, še posebej, če bodo na poti obiskali EXPANO – Vrata v Pomurje; tam smo v sodelovanju z Zavodom za kulturo, turizem in šport Murska Sobota namreč uredili vidrin kotiček z video predstavitvijo življenja vider in vabilom v Vidrin center.

Namige in predloge za varčno in pametno ravnanje z vodo in energijo lahko obiskovalci Vidrinega centra spoznajo na informacijskih tablah, ki so dostopne na prostem tudi takrat, ko center ni odprt. Prav tako si lahko podrobno ogledajo razkošen, domiseln »hotel za žuželke« (in, seveda, njegove goste) ter dobijo navdih za postavitev česa podobnega na domačem vrtu.

Žuželke, ki za razvoj potrebujejo vodo, pa so našle primerno bivališče v vrtnem bazenu, ki smo ga postavili in uredili za Waldna, vidrinega mladiča, ki je v našem centru lansko pomlad našel nadomestni dom. Pozimi je odšel v neznano, a bazen so naselile druge rastline in živali. Vse poletje in jesen smo opazovali samico kačjega pastirja, ki je vztrajno krožila nad bazenčkom in odganjala vsiljivce; varovala je namreč prostor, kamor je odložila jajčeca.

Če želimo do leta 2050 doseči obvezo o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za 80–95 % v primerjavi z letom 1990, moramo vsi in vsak posebej prevzeti odgovornost za zmanjševanje ogljičnega odtisa svojega vsakdana. Največje spremembe si obetamo od državljanov sveta, ki še sedijo v klopeh osnovnih in srednjih šol. Zato njim v naših projektih namenjamo največ pozornosti. V izobraževalne dejavnosti projekta VSEZELENO smo vključili 12 osnovnih šol in 4 srednje šole; zanje smo pripravili učne liste in kar 48 delavnic, ki jih je skupaj obiskalo skoraj tisoč otrok. Če bi država oz. šolsko ministrstvo pokazalo več razumevanja za takšne neformalne oblike izobraževanja in ne bi bilo potrebna finančna udeležba staršev, bi jih bilo še veliko več… Iz navdušenega sodelovanja mladega rodu na delavnicah in vodenih ogledih narave pa vendarle lahko upamo na prihodnost, ko bodo naravne vrednote dobile tudi pravo ekonomsko vrednost in varstvo narave ne bo le nepotreben »strošek«. Zato ostaja izobraževanje za trajnostni razvoj in ozaveščanje različnih ciljnih skupin javnosti, posebej mladine, ključnega pomena – tudi v naših prihodnjih projektih.

Marjana Hönigsfeld Adamič

Inštitut LUTRA

Zlata vidra in bober

Šest dijakinj iz Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer je pod mentorstvom dr. Marije Meznarič ter Tatjane Gregorc in Saše Zavratnik iz Inštituta Lutra na temo vidre in bobra, dveh velikih sesalcev povezanih s celinskimi vodami, v tem šolskem letu pripravilo seminarski nalogi in si na 27. Regijskem srečanju mladih raziskovalcev Pomurja prislužilo zlati priznanji. Z nalogama “Pojavljanje vidre na območju med Goričkim in Muro” ter “Pojavljanje bobra na območju Velike Krke na Goričkem” bodo punce sodelovale tudi na državnem tekmovanju, ki bo v torek, 14. maja 2019 v Murski Soboti na Gimnaziji Murska Sobota in Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota. Čestitamo!

Svetovni dan voda 2019

Svetovni dan voda 2019: Voda za vse

V vidrinem centru smo letos praznovali svetovni dan voda v dobri družbi Univerze za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno. Obiskalo nas je 28 Litijanov, ki je imeli veliko vprašanj, povezanih z vidro in delovanjem Inštituta Lutra. Po krajši predstavitvi je sledil sproščen pogovor o problematiki vodnih virov in vodnih življenjskih okolij, s katero se moramo soočati zaradi neodgovornega ravnanja s podarjenim. Še posebej so uživali na soncu in na terasi centra, kjer smo jim postregli z domačimi piškoti, kavo in seveda – vodo.

“Naj teče brez ovir in za vse!”

Podnebne spremembe v 21. stoletju

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je 20. 11. 2018 objavilo rezultate projekta Ocena podnebnih sprememb v 21. stoletju (OPS21). Na voljo so dokumenti, v katerih lahko preberemo kakšne so projekcije za podnebje v Sloveniji v prihodnosti. Kaj pravijo?

“Kako se bo spreminjalo podnebje v prihodnosti, je odvisno od uspeha človeštva pri omejevanju izpustov toplogrednih plinov. Ocene sprememb smo pripravili za tri scenarije izpustov toplogrednih plinov. … Naraščanje temperature zraka se bo v Sloveniji v 21. stoletju nadaljevalo, velikost dviga pa je odvisna od scenarija izpustov toplogrednih plinov. V vseh scenarijih izpustov se bo povečalo število in trajanje vročinskih valov. … Skladno z dvigom temperature zraka se bo ogreval površinski sloj tal, oboje pa bo vplivalo na fenološki razvoj rastlin in dolžino rastne dobe. Spomladanski fenološki razvoj rastlin bo zgodnejši. Dolžina rastne dobe se bo podaljševala sorazmerno z dvigom temperature, zgodnejši bo njen začetek spomladi in kasnejši zaključek jeseni. … Kazalniki, s katerimi merimo izjemne padavine, kažejo, da se bosta povečali tako jakost kot pogostost izjemnih padavin. … Skladno z rastjo temperature zraka se bo v Sloveniji do konca stoletja nadaljevala tudi rast referenčne evapotranspiracije. …  Povprečno letno napajanje podzemne vode se bo povečalo v povprečju do 20 %. …”

O podnebnih spremembah, predvsem pa o tem kako lahko sami pomagamo njihove vplive zmanjševati, ozaveščamo v projektu VSEZELENO, v okviru katerega bo  center Aqualutra postal še bolj zelen in trajnosten. Prve aktivnosti in izobraževalne delavnice že potekajo.

 

LIFE delavnica na Brdu

Inštitut LUTRA se je z dvema predstavnicama pridružil dogodku LIFE, ki ga je organiziralo MOP zadnji petek (26. 10. 2018) na Brdu pri Kranju. Aktivno smo sodelovali z deljenjem bogatih izkušenj, ki smo si jih nabrali v preteklih projektih LIFE (AQUALUTRA, AQUAVIVA) in povedali nekaj tudi o tekočem projektu LIFE NATURAVIVA, v katerem sodelujemo kot partner. Srečanje se je zaključilo s klepetom in vprašanji aktualnih LIFE projektov (»mreženje«), saj vzajemna pomoč in izkušnje postajajo vse pomembnejše v vedno ostrejših pogojih, ki jih prinaša vse močnejša konkurenca LIFE projektov na evropski ravni. V veselje nam je bilo, da smo predstavitveni pult lahko delili z nadvse uspešnim gozdarskim projektom LIFE GENMON; publikacije obeh projektov so s pulta izginile v nekaj minutah odmora …

Marjana Hönigsfeld Adamič

 

 

 

Krompirjeve počitnice z vidro

V času krompirjevih počitnic (od 29. 10. 2018 do 4. 11. 2018) bo vidrin center odprt za najmlajše in njihove družine po spremenjenem delovnem času. K vidri na obisk toplo vabljeni tudi ostali 🙂

 

ponedeljek     9.00 – 17.00
torek               9.00 – 17.00
sreda               ZAPRTO
četrtek            ZAPRTO
petek               9.00 – 17.00

sobota            10.00 – 16.00
nedelja           
ZAPRTO

 

Pridite, pričakujemo vas!

 

 

 

 

V centru se dogaja

VSEZELENO (2018-2019)

 

 

 

Prelov brazdastih kitov na Islandiji

Pogostokrat se vprašamo “kako lahko sam pomagam k varovanju in ohranjanju biodiverzitete?”. Začnete lahko tudi s podpisom peticij, tokrat za varovanje brazdastih kitov ob obalah Islandije, ki so žrtve masovnega pokola.

Umetnost življenja, kot razumemo biodiverziteto, kljub trudu naravovarstvenikov in prebujanju razuma, še vedno ogroža vrsta dejavnikov. Prvo mesto zagotovo zaseda pomanjkanje zavesti in znanja o pomenu biotske pestrosti. Kako lahko razumeš tisto, česar sploh ne poznaš? Na Lutri se vztrajno trudimo, da širimo znanje in aktualne informacije o biodiverziteti in varovanju narave. Velike posledice, razsežnost katerih nam trenutno še sploh ni zares poznana, pušča za seboj človeška roka, ko spreminja in uničuje habitate vrst, vnaša na domača ozemlja tujerodne vrste, onesnažuje okolje in obremenjuje delovanje naravnih procesov. Do sedaj bi nam lahko bilo že jasno, da so naše roke po nepotrebnem umazane tudi zaradi prekomernega izkoriščanja naravnih virov in prelova, pretežno morskih organizmov. Brez njih, tudi nas ne bo, saj smo biodiverziteta vsi in prav vsi smo v tem skupaj.

VSEZELENO

Podnebne spremembe so v zadnjih letih postale dejstvo, ki vse bolj vpliva na naše življenje, zato je sprememba miselnosti in življenjskega sloga v smeri trajnostnega razvoja nujna. Inštitut LUTRA, ki je zasnoval in vodil projekt LIFE AQUALUTRA, je že v prijavnici predvidel Vidrin informacijski in raziskovalni center na Goričkem, ki ne bi bil namenjen le raziskovalnemu delu celinskih vodnih ekosistemov z vidro kot krovno in karizmatično vrsto, temveč bi bil nosilec različnih izobraževalnih in ozaveščevalnih dejavnosti za ohranjanje narave in varstvo okolja v širšem geografskem in družbenem okolju celotnega Trideželnega krajinskega parka Őrség-Raab-Goričko.

Opremo in vsebino centra AQUALUTRA smo nadgradili že v več projektih (Vidrologija s podporo norveškega finančnega mehanizma, LIFE AQUAVIVA), vendar z omejenimi finančnimi sredstvi še nismo dosegli vseh ciljev, zastavljenih v zasnovi centra. Naravovarstvene vsebine in dejavnosti centra bomo dopolnili z okoljevarstvenimi, saj sta obe področji tesno povezani. Zato načrtujemo z lastnimi sredstvi postaviti izobraževalni poligon za informiranje in ozaveščanje obiskovalcev o podnebnih spremembah in načinih prilagajanja nanje, o ukrepih, s katerimi lahko vsakdo in vsak dan prispeva k zmanjšanju ogljičnega odtisa. Prikazati želimo nekaj preprostih rešitev za trajnostni način gradnje z naravnimi materiali, za obnovljive vire energije (vetrna, sončna), za varčno rabo vode (zbiranje deževnice) ter čiščenje komunalne odpadne vode (rastlinska čistilna naprava). Do narave odgovoren način življenja bomo povezali z vsebinami, ki že sestavljajo izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti: ohranjanje biodiverzitete za vzdrževanje ekosistemskih storitev, ravnanje in gospodarjenje z vodnimi ekosistemi, odločitve o posegih v naravno okolje ipd.

Naslov: Vsi odtenki zelene

Akronim: VSEZELENO

Prijavitelj: Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine

Sofinancerji: Ministrstvo za okolje in prostor

Program financiranja: Sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja za leti 2018 in 2019

Trajanje: od 2. 8. 2018 do 15. 10. 2019

 

Rezultati projekta:

UČNI LISTI

Informativni list Podnebne spremembe (3. triada)

Informativni list Trajnostna potrošnja (3. triada)

Učni list Spoznajmo okolje (1. triada)

Učni list Varovanje okolja (1. triada)

Učni list Varujmo naravo (1. triada)

Učni list Naravne nesreče (2. triada)

Učni list Okolje (2. triada)

Učni list Čisti zrak (2. in 3. triada)

Učni list Varčujmo z vodo (2. in 3. triada)

Učni list Elektrarne (3. triada)

Učni list Pametni nakupi (3. triada)

Učni list Podnebne spremembe 1 (3. triada)

Učni list Podnebne spremembe 2 (3. triada)

Učni list Podnebne spremembe 3 (3. triada)

Učni list Potok (3. triada)

Učni list Vem, kaj jem (3. triada)

 

POSKUSI

NAVODILA

Očistimo vodo

Pogasimo požar

Zmehčan krompir brez kuhanja

Smerokaz

Vetrnica 

Lovilec onesnaževal