Opis projekta

Čuk je v Sloveniji uvrščen na Rdeči seznam ptic gnezdilk v kategorijo prizadetih in kritično ogroženih vrst. Glavni dejavniki ogroženosti so pomanjkanje primernih naravnih gnezdišč ter izginjanje in zastrupljanje njihovega plena (malih sesalcev in žuželk). Cilj projekta Čukov dom na Barju je izboljšati habitat čuka na Ljubljanskem barju z ustvarjanjem boljših gnezditvenih pogojev s postavljanjem gnezdilnic, ki predstavljajo nadomestne gnezditvene strukture in nadomeščajo naravna drevesna dupla. S postavitvijo umetnih gnezdilnic želimo ohraniti in dolgoročno povečati stabilnost populacije čuka na Ljubljanskem barju.

Čukov dom na BarjuPoleg aktivnosti povezanih z izboljšanjem habitata čuka bodo potekale tudi ozaveščevalne in izobraževalne aktivnosti. Za osnovnošolce oz. dijake ter širšo javnost bodo izvedena predavanja, kjer bo predstavljena problematika izginjanja sekundarnih ptic duplaric ter pomen ekstenzivnega kmetijstva za njihovo ohranjanje, s poudarkom na primeru čuka v Sloveniji in na Ljubljanskem barju. Dijaki bodo v sklopu delavnice izdelovanja gnezdilnic za čuka in druge sekundarne duplarice seznanjeni s temeljnim znanjem o postavljanju gnezdilnic v naravo.

Vzpostavljen bo svetovalni telefon in e-naslov, preko katerega bo potekalo svetovanje zainteresirani javnosti o osnovah pticam prijaznega kmetijstva, varovanju vrst in ohranjanju njihovih habitatov. Zainteresirani bodo na e-naslov lahko poslali svoja vprašanja, fotografije ali podatke o opažanju čuka in ostalih ptic na Ljubljanskem barju. Obvestila in novice o poteku projektnih aktivnosti bodo redno objavljene na spletni strani www.lutra.si v samostojnem zavihku z imenom »Čukov blog« ter na Facebook profilu Inštituta Lutra. Projekt in projektne aktivnosti bodo predstavljene tudi v javnih revijah, časopisih in zloženki.

Projekt sofinancira 

Mestna občina Ljubljana