Z VIDRO OD IZVIROV DO IZLIVOV

Z raziskovanjem vidrinega življenja in razširjenosti vrste v naravi skušamo bolje razumeti njeno vlogo in soodvisnost vrst v naravnih vodnih ekosistemih. Oboroženi z znanjem lahko več storimo za ohranjanje vrste, njenega življenjskega okolja - voda in narave širše.

Narava pa je tudi naša učiteljica in življenjska sopotnica. Vse, kar se o njej in iz nje naučimo, skušamo na različne načine približati najširšemu krogu ljudi: pojasnjujemo, ozaveščamo, izobražujemo. Zavedamo se, da je ohranjanje narave potrebno zato, ker je človeška vrsta v evolucijskem in družbenem razvoju pregloboko posegla vanjo. Vendar pa ima narava tudi ogromno obrambno in samoobnovitveno moč. Med obema skrajnostma je potrebno iskati krhko ravnovesje. Naša organizacija skuša prispevati drobno luč v tem občutljivem procesu.

Ker so naša prizadevanja iskrena, naravnana v korist narave in človeške družbe, smo se odločili za neprofitno in od političnih struktur neodvisno delovanje. Narava bo razsodnik o naši uspešnosti.

Naše poslanstvo bo izpolnjeno, ko bomo vsem rekam in potokom vrnili njihovo zeleno ogrinjalo, njihovo vijugavo pot in ko bomo lahko vodo pri izlivu pili prav tako brezskrbno kot pri izviru. Takrat se bo vrnilo kraljestvo povodnega moža.