Inštitut Lutra je kot partner ali podizvajalec sodeloval tudi pri naravovarstvenih projektih:

Strokovne podlage za nacrt upravljanja s povodjem Ledave in Ledavskim jezerom nad zajezitvjo v Krašcih - SPNU LEDAVE IN JEZERA - Program pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006. Prijavitelj projekta je Krajinski park Goričko.

 

Ohranimo življenjski prostor ogroženim pticam (Interreg IIIA Slo-A). Prijavitelj projekta je Goričko drüjštvo za lepše vütro.

 

Reference/bibliografija:

 • Hönigsfeld Adamič M. (2014): Kremenaste alge, Bistvo je očem nevidno. Gea, (24) 2: 44-47.
 • Hönigsfeld Adamič M., Gregorc T. (2013): STOPOTTER – Otter road mortality in Slovenia in last decade. Poster at IUCN European Otter Workshop (EOW) 2013, April 24-26, 2012; Kinsale, Ireland.
 • Hönigsfeld Adamič M., Gregorc T. (2013): STOPOTTER – Otter road mortality in Slovenia in last decade [abstract]. In:. Book of Abstracts, IUCN European Otter Workshop (EOW) 2013, April 24-26, 2012; Kinsale, Ireland.
 • Hönigsfeld Adamič M., Gregorc T. (2013): AQUAVIVA - Live Water - from Biodiversity to the Tap. Poster at IUCN European Otter Workshop (EOW) 2013, April 24-26, 2012; Kinsale, Ireland.
 • Hönigsfeld Adamič M., Gregorc T. (2013): AQUAVIVA - Live Water - from Biodiversity to the Tap [abstract]. In:. Book of Abstracts, IUCN European Otter Workshop (EOW) 2013, April 24-26, 2012; Kinsale, Ireland.
 • Hönigsfeld Adamič M. (2013): Voda ni samo tekočina, ona je tudi in predvsem življenjski prostor in medij. Savski vestnik, Službeni bilten Savske komisije, 12: 12-13.
 • Hönigsfeld Adamič M. (2013): Projekt LIFE AQUAVIVA: Živa voda – od biodiverzitete do pipe. Ekolist, 10: 23-26.
 • Hönigsfeld Adamič M. (2013): V modi so diatomeje. Gea, (23) 12: 7.
 • Hönigsfeld Adamič M. (2013): Biotska pestrost diatomej Ljubljanice, Z razstave naravnost v svet mode. Ljubljana, Glasilo Mestne občine Ljubljana, 18 (9): 27.
 • Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine (2013): Živa voda, od biodiverzitete do pipe. Eko dežela 13:2.
 • Hladnik P., Nekrep I. (2013): Tujerodna zlata rozga - nadloga Ljubljanskega barja. Rudniška četrtinka, Glasilo četrtne skupnosti Rudnik, MOL , 10 (3): 14-15.
 • Hladnik P., Nekrep I. (2013): »Zlata lepotica« - grožnja Ljubljanskemu barju. Ljubljana, Glasilo Mestne občine Ljubljana, 18 (9): 26.
 • Hladnik P., Nekrep I. (2013): Tujerodna zlata rozga in pelinolistna ambrozija – ju (pre)poznate? Naš Bežigrad, Glasilo četrtne skupnosti Bežigrad MOL , 2 (2): 13.
 • Hladnik P., Nekrep I. (2013): Tujerodna zlata rozga, nadloga Ljubljanskega barja. Trdoživ, Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, 2 (2): 15.
 • Gregorc T. (2013): O rakih. 7dni, Uglašeni z življenjem, (62) 9: 13.
 • Hönigsfeld Adamič M. (2013): Biodiverziteta: vsi drugačni, vsi pomembni. 7dni, Uglašeni z življenjem, (62) 9: 12.
 • Šemrl M. (2013): Rdečevratka (Trachemys scripta elegans). 7dni, Uglašeni z življenjem, (62) 9: 13.
 • Nekrep I., Hladnik P., Šemrl M., Berce T., Gregorc T., Hönigsfeld Adamič M. (2013): Ohranimo biodiverziteto Ljubljanskega barja. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Ljubljana, 41 str. [pdf]
 • Nekrep I., Gregorc T., Šemrl. M., Berce T., Hönigsfeld Adamič M. (2012): Bober, vrni se na Barje - Odstranjevanje invazivnih vrst na nabrežjih reke Ljubljanice in zagotavljanje ustreznosti habitata za bobra – zaključno poročilo projekta. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Naročnik: Mestna občina Ljubljana. Ljubljana, 38 str.
 • Šemrl M., Presetnik P. Gregorc T. (2012): First proper "after construction" monitoring in Slovenia immediately reveals bats (Chiroptera) as highway traffic casualties. IENE 2012 International Conference, October 21 – 24, 2012; Berlin-Potsdam, Germany. p. 217. p57. [abstract book][poster]
 • Adamič M., Hönigsfeld Adamič M., Berce T., Gregorc T., Nekrep I., Šemrl M. (2012): Živali in promet. Priročnik pripravljen v okviru projekta STOPJEŽ – Promet in živali, podprt s strani Švicarskega finančnega mehanizma. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana: 106 str.
 • Hönigsfeld Adamič M. (2012): Vidra, ti loviš. 2. natis. Pobarvanka, sofinancirana s pomočjo finančnega instrumenta za okolje Evropske skupnosti - LIFE. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana.
 • Hönigsfeld Adamič. M., Gregorc T., Nekrep I., Šemrl M., Berce T. (2011): Z vidro skozi prestolnico – zaključno poročilo projekta. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Naročnik: Mestna občina Ljubljana, 35 str.
 • Hönigsfeld Adamič M. (2012): Živa voda — O projektu LIFE + AQUAVIVA. Energija, časopis skupine HSE, 66: 17-19.
 • Hönigsfeld Adamič M. (2012): Kaj nam pripoveduje Povodni mož? Modri Jan, revija za spoznavanje in ohranjanje narave, (3) 3: 48-50.
 • Hönigsfeld Adamič M., Nekrep I., Gregorc T. (2010): Vidra v ribniku. Sofinancirano s pomočjo finančnega instrumenta za okolje Evropske skupnosti - LIFE. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, 23 + 27 str. (priloga Pravne podlage).
 • Torkar G., Mohar P., Gregorc T.,  Nekrep I., Hönigsfeld Adamič M. (2010): The conservation knowledge and attitudes of teenagers in Slovenia toward the Eurasian Otter. LUTRA, Institute for Conservation of Natural Heritage, Slovenia. International Journal of Environmental and Science Education, 2010, 5 (3).
 • Hönigsfeld Adamič M. (2010): Vidra, ti loviš. 1. natis. Pobarvanka, sofinancirana s pomočjo finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana.
 • Mohar P., Gregorc T., Nekrep I., Hönigsfeld Adamič M. (2009): Summary report on qualitative analysis of otter habitats in Goričko (Kvalitativna analiza habitatov Evrazijske vidre na Goričkem). V: TECHNICAL FINAL REPORT LIFE04NAT/SI/000234 Conservation of otter population (Lutra lutra) in Goričko – Phase 1, Annex 1. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, 22 str.
 • Gregorc T., Nekrep I., Mohar P., Smole J. (2009): Summary report on additional inventory of Astacus astacus (Razširjenost raka jelševca (Astacus astacus) na Goričkem). Zaključno poročilo. V: TECHNICAL FINAL REPORT LIFE04NAT/SI/000234 Conservation of otter population (Lutra lutra) in Goričko – Phase 1, Annex 2. Ljubljana; Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, 36 str.
 • Jontez H., Sušnik S., Gregorc T., Hönigsfeld Adamič M., Dovč P. (2009): Genetic characterization of the otter (Lutra lutra) population in the Landscape Park Goričko using DNA fingerprinting. V: TECHNICAL FINAL REPORT LIFE04NAT/SI/000234 Conservation of otter population (Lutra lutra) in Goričko – Phase 1, Annex 5. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, 10 str.
 • Smole J., Gregorc T., Mohar P., Hönigsfeld Adamič M. (2009): Redni monitoring vidre na Goričkem (Regular Otter Monitoring in Goričko). V: TECHNICAL FINAL REPORT LIFE04NAT/SI/000234 Conservation of otter population (Lutra lutra) in Goričko – Phase 1, Annex 8. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, 49 str.
 • Gregorc T., Nekrep I., Mohar P., Smole J., Hönigsfeld Adamič M. (2009): Spremljanje vidre (Lutra lutra) s fotopastmi na Goričkem (Report on camera photo traps results). V: TECHNICAL FINAL REPORT LIFE04NAT/SI/000234 Conservation of otter population (Lutra lutra) in Goričko – Phase 1, Annex 9. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, 29 str.
 • Torkar G. (2009): Odnos javnosti do evrazijske vidre, njeno poznavanje in ohranjanje v Sloveniji. Javnomnenjska raziskava. (Public attitudes towards, and knowledge of, Eurasian ottersLutra lutra, and their conservation in Slovenia. A human dimensions research). V: TECHNICAL FINAL REPORT LIFE04NAT/SI/000234 Conservation of otter population (Lutra lutra) in Goričko – Phase 1, Annex 12. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, 33 str.
 • Hönigsfeld Adamič M. (2009): Zakaj in kako so se vidre slikale. Poročilo projekta LIFE04NAT/SI/000234 za javnost. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Ljubljana. 12 str.
 • Hönigsfeld Adamič M. (2009): Vidra, kraljica voda. Zloženka v okviru projekta Vidra na pragu prestolnice. Sofinancer: Mestna občina Ljubljana. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, 2009, 8 str.
 • Hönigsfeld Adamič, M. (2009): Vidra, zala mlinarica. Sofinancirano s pomočjo finančnega instrumenta za okolje Evropske skupnosti - LIFE. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, 38 str.
 • Torkar G. (2009): Raziskovalna potepanja. Ilustracije: Matjaž Schmidt. Pobarvanka. Sofinancirano s pomočjo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, 15 str.
 • Torkar G., Mohar P., Gregorc T., Nekrep I., Hönigsfeld Adamič M. (2009): Kapljice znanosti: zbornik. Sofinancirano s pomočjo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, 42 str.
 • Torkar G., Mohar P. (2009): Kapljice znanosti: raziskujmo vode. Elektronski vir - multimedijska interaktivna zgoščenka (projekt Kapljice znanosti, Program promocije znanosti, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo). Lutra, inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana.
 • EOW - Evropska konferenca o evrazijski vidri 2008 in razstava v okviru MESECA VIDRE (Javni razpis Urada vlade RS za komuniciranje za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih dejavnosti nevladnih organizacij o evropskih zadevah v letu 2008).  Prijavitelj in izvajalec projekta: Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana.
 • Navdihujočih 5 (2007): nagrada »Dobre družbe« najboljšim primerom dobre prakse nevladnih organizacij v kategoriji predstavitev uspešnih partnerstev med gospodarstvom in NVO za projekt TRI SRCA ZA VIDRO, strateško partnerstvo med nevladno organizacijo Lutra in družbo Radenska d.o.o. iz Radencev. S podporo Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.
 • Hönigsfeld Adamič M. (2005): V KRALJESTVU POVODNEGA MOŽA – izobraževalni plakat o vidri. Plakat je bil izdan v okviru projekta Promocija znanosti 2005, ki ga je podprlo Ministrstvo za znanost in tehnologijo, izvajalka Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru.
 • Hönigsfeld Adamič M. (2002): Vidra, kraljica voda. 8pp. LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana.