Strateško povezovanje z gospodarstvom

Skladno s svojim poslovnim načrtom si Inštitut LUTRA od ustanovitve naprej prizadeva za povezovanje s partnerji iz gospodarstva. Po eni strani ima takšno povezovanje namen ponuditi možnost in spodbujati gospodarske organizacije, da realizirajo svojo družbeno odgovornost, po drugi strani pa z vsebinami s področja varstva okolja in narave skrbi za dvig okoljevarstvene in naravovarstvene ozaveščenosti partnerja iz gospodarstva na vseh ravneh.

Prizadevamo si poiskati partnerje, ki si z Inštitutom LUTRA delijo vizijo in strateške usmeritve; ne zadovoljimo se le s sponzorstvom ali donatorstvom, temveč iščemo vsebinsko skladnost.

Za večletna prizadevanja in sodelovanje z družbo Radenska d.o.o. (polnilnico pijač na osnovi mineralne in izvirske vode) je Inštitut LUTRA leta 2007 dobil nagrado Navdihujočih 5: nagrada »Dobre družbe« najboljšim primerom dobre prakse nevladnih organizacij v kategoriji predstavitev uspešnih partnerstev med gospodarstvom in NVO za projekt TRI SRCA ZA VIDRO, strateško partnerstvo med nevladno organizacijo Lutra in družbo Radenska d.o.o. iz Radencev. Natečaj je potekal s podporo Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Lutra Inštitut je prejemnik nagrade navdihujočih 5 v letu 2007.