header

stopjez barvVidra išče strateško partnerstvo –  zakaj bi jo podprli?

Preberite…


Izjava AdamicVidre v Avstriji (točneje, v zvezni deželi Spodnji Avstriji) so v veliki nevarnosti. Deželna vlada se je namreč odločila, da bo izdala dovoljenje za odstrel znatnega števila vider in za ulov v pasti (in nato poboj) nadaljnjega števila te ogrožene in po Habitatni smernici zavarovane vrste evropskih zveri.  

Takšna odločitev je za evropske razmere nezaslišana in bi imela znaten vpliv na varstveni status vidre, posebej v alpski biogeografski regiji, kjer je status še vedno neugoden. Poleg tega grozi nevarnost, da bodo zgledu Spodnje Avstrije sledile še druge avstrijske zvezne dežele, kar bi še poslabšalo možnosti za rekolonizacijo vidre v alpskem območju. Zagotovo pa je odvzem vider iz narave v nasprotju z evropsko Habitatno smernico, zato bodo avstrijski kolegi o tem obvestili tudi Evropsko komisijo.

Odločitev spodnjeavstrijske deželne vlade utegne vplivati tudi na varstveno politiko sosednjih dežel, tudi Slovenijo. Inštitut Lutra je  v mesecu marcu 2017 na deželno vlado Spodnja Avstrija naslovil odprto pismo, pod katerega se je podpisalo tudi 12 drugih organizacij iz Slovenije.

Organizacija WWF Avstrija je pripravila sporočilo za javnost, v katerem strokovnjaki iz celega sveta izražajo nasprotovanje načrtovanemu poboju. Njihove izjave si lahko ogledate tudi tukaj.

Kako se lahko vključite vi? Z osebnim podpisom podprite peticijo, ki jo je pripravila skupina za varstvo vider pri IUCN.

Podpišite čim prej. Vidre vam bodo hvaležne. Mi tudi.